Frågor och svar

LRF Konsult har fått i uppdrag via LRF att ansvara för fördelningen av mjölkkronan till Arlas leverantörer eftersom de inte enbart har svenska medlemmar. Övriga mejerier fördelar utbetalningen direkt till sina leverantörer.

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna samt svar kring Mjölkkronan.

Hur ser avräkningen ut?
- Avräkningen består av två delar, dels en ersättning som avser den del av Mjölkkronan där konsumenterna valt att köpa Mjölkkronemärkta produkter, dels en grundplåt från ICA som är en gåva. Vår rekomendation är att såväl ersättning som gåva bokförs på konto 3989 övriga erhållna bidrag.

Varför betalar Arla inte själva ut ICA-pengen så som övriga mejerier?
- Arla har medlemmar i fler länder än bara Sverige och har som policy att mjölkpriset skall vara detsamma för alla företagets delägare. De anser därför inte att de kan betala ut ICA-pengen eftersom det höjer avräkningspriset enbart för de svenska mjölkbönderna.

Hur agerar mjölkföretagare som haft splitt leverns under del av året?
- Underlaget för beräkning är ackumulerad levererad mjölk på avräkningen 2015-08-30. Har man inte levererat hela tiden kommer ändå denna avräkning ligga till grund för beräkning.

Kommer jag få ett bekräftelsemail på att min avräkning är mottagen?
- Nej, inga bekräftelsemail skickas ut.

Om den avräkningen jag scannat inte håller måttet kommer jag då inte få ta del av utbetalningen?
- De avräkningar som kommer på fellista kommer supporten att ta hand om och kontakta vederbörande. Det kan handla om kvalité, fel filformat, fel period m.m.

Vem kan man kontakta för ytterligare information?
- Maila direkt till support.mjolkkronan@lrfkonsult.se eller ring till LRF Konsult Västerås som har hand om supporten. Telefonnumret finns på www.lrfkonsult.se/mjolkkronan

Hur mycket ersättning rör det sig om?
- Ica-handlarna ger 25 mkr i gåva och de räknar med att konsumenterna kommer att bidra med ytterligare 75 mkr under de sex månader som mjölkkronan pågår. För en medelgård rör det sig om cirka 25 000 kr.

Varför ansvarar LRF Konsult för detta?
- LRF Konsult har fått i uppdrag av LRF att ansvara för ICA-avräkningen till Arlaleverantörerna i och med att Arla inte enbart har svenska leverantörer.

Hur mycket betalt tar LRF Konsult för att administrera detta?
- Mjölkkronan går oavkortat direkt till mjölkbönderna.

Kontakta oss med dina frågor

Mejla vår support
support.mjolkkronan@lrfkonsult.se

Ring följande rådgivare på LRF Konsult mellan kl 8:00-16:00 (uppge Mjölkkronan)

  • Per Elander 021-10 35 68
  • Axel Andersson 021-10 35 75 
  • Semira Yildiz 021-103567