Mjölkkronan - i korthet

Sista utbetalning av Mjölkkronan sker den 25 april. Eventuella ändringar ska meddelas support.mjolkkronan@lrfkonsult.se senast den 20 april. Meddelade ändringar efter detta datum finns ingen möjlighet att ta hänsyn till.

LRF Konsult har fått i uppdrag via LRF att ansvara för fördelningen av mjölkkronan till Arlas leverantörer eftersom de inte enbart har svenska medlemmar. Övriga mejerier fördelar utbetalningen direkt till sina leverantörer.

Hur gör du för att få ersättning?
Vi behöver uppgifterna som finns på första sidan av din septemberavräkning med avräkningsdag 2015/08/30 och disponibelt belopp 2015/09/11 enligt avräkningen senast den 21 oktober. Hämta antingen hem den från Arlas medlemsnät och maila den till mjolkkronan@lrfkonsult.se och ange Mjölkkronan i ämnesraden eller scanna förstasidan i svart och maila till ovanstående adress. Behöver du hjälp att scanna är du välkommen in på kontoret så hjälper vi dig.

Hur stor är ersättningen?
Ersättningen avgörs av hur många 1-liters förpackningar och viss ost som Arla sålt under månaden.

Avräkningen
Avräkningen består av två delar, dels en ersättning som avser den del av Mjölkkronan där konsumenterna valt att köpa Mjölkkronemärkta produkter, dels en grundplåt från ICA som är en gåva. Vår rekomendation är att såväl ersättning som gåva bokförs på konto 3989 övriga erhållna bidrag.

Kontakta oss med dina frågor

Mejla vår support
support.mjolkkronan@lrfkonsult.se

Ring följande rådgivare på LRF Konsult mellan kl 8:00-16:00 (uppge Mjölkkronan)

  • Per Elander 021-10 35 68
  • Axel Andersson 021-10 35 75 
  • Semira Yildiz 021-103567

 

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor kring Mjölkkronan.

Få svar på dina frågor>>