Migrationspraktik som en väg in i arbetsliv och företagande

I samarbete med Arbetsförmedlingen och initiativet Korta vägen erbjuder LRF Konsult nio nyanlända migranter praktikplatser inom ekonomi och administrativt arbete. Målet är att bidra till kunskap och vara en väg in på den svenska arbetsmarknaden.

Dessutom är satsningen ett sätt att underlätta för andra nyanlända att starta företag.

Syftet är att slussa in personer i arbete snabbare samt bidra till att bryta de barriärer som finns kring kunskap om samhället och företagande i Sverige.

Katarina Hedström Klarin- De många migranter som kommit till Sverige under relativt kort tid är en stor möjlighet att tillskjuta energi i den svenska ekonomin och småföretagandet. En nyckel till integration är att arbeta, att kunna bidra med sin kunskap, kompetens och erfarenhet. Praktikarbete ger erfarenheter från det svenska arbetslivet, referenser som är viktiga framåt, ny branschkunskap och genom att vara ute i praktiken förbättras språkkunskaperna i svenska ofta betydligt snabbare. Vi på LRF Konsult ser en ömsesidig nytta. Vi kan fylla en viktig roll i att slussa de nya medborgarna med relevant utbildning och erfarenhet in arbetslivet samtidigt som vi får en direkt affärsnytta, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.

Praktikanterna har alla ekonomisk ofta högre akademisk utbildning eller erfarenhet av administrativt arbete. En viktig del i praktiken är att ta till vara på deras kompetens och se den som en resurs.

- Vi vet att människor med olika bakgrunder, erfarenhet, perspektiv och kunskaper kan bidra med nya idéer och tankesätt. Det utmanar och utvecklar LRF Konsult för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och möta alla landets företagare utifrån deras behov. För att ge en bra start inleddes praktikperioden med en tredagars-introduktionsutbildning där praktikanterna fick lära känna företaget och den svenska arbetsmarknaden.

- Vi glada att ha välkomnat våra nya praktikanter. De som har börjat hos oss har alla gedigen erfarenhet och fina utbildningar från sina hemländer. Det är en möjlighet för oss att inte bara erbjuda en väg in i arbetslivet, utan också underlätta kontakten med nyanlända som ska starta eget företag i Sverige. Detta är starten på en integrationssatsning och det ska bli väldigt spännande att följa de praktikanter som nu kommit till oss, säger Katarina Hedström Klarin.
Ett av huvudmålen med praktiken är att den ska kunna leda till en anställning.

- Vår ambition är att hjälpa praktikanterna in i arbete, hos oss eller någon annan arbetsgivare. På LRF Konsult skulle det kunna vara arbete med till exempel redovisning och deklaration. Med de språkkunskaper som de har skulle de också kunna erbjuda kunder med andra hemspråk hjälp med det svenska regelverket och ge råd vid t ex bolagsbildning, redovisning och skattefrågor, avslutar Urban Rydin, Skattechef.

Praktiken sker på nio av LRF Konsults 130 kontor runt om i landet; Vetlanda, Nässjö, Jönköping, Sala, två kontor i Stockholm, Hyltebruk, Göteborg och Vadstena.

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kontakta oss