Nytt år - nya möjligheter att utveckla företaget

Många siktar på nya, bättre vanor i samband med ett årsskifte. Nyårslöften kan även ge inspiration och ny kraft i företagets utveckling.

- Som företagsledare är det viktigt att man tar befälet, sätter kursen och styr verksamheten dit man vill. Det är stor skillnad på att vara väl förberedd och kunna agera snabbt jämfört med att följa upp i efterhand och släcka bränder. Vi ser att de företag som har bra vanor när det gäller att sätta mål, att löpande följa upp ekonomin och som tar affärsbeslut på aktuella och bra underlag är mer lönsamma, säger Helena Börjesson, Affärsrådgivningschef på LRF Konsult.

En modell är att införa kvartalsvisa uppföljningstillfällen, där det gångna kvartalet utvärderas och handlingsplanen för kommande kvartal sätts. Många små och medelstora företagare utan krav på en formell styrelse, får energi och struktur genom att jobba med stöd av en ledningsgrupp eller ett Företagsråd.

- Ledningsgruppen eller Företagsrådet kan bestå av någon i din familj, externt invalda personer eller någon ur personalen. Det viktiga är att man kompletterar varandra kompetensmässigt och att man har en bra agenda som följs och följs upp och därmed driver utvecklingen, säger Helena Börjesson.

Det är aldrig för sent att börja träna brukar man säga och det gäller även företagsledare. En parallell mellan nya vanor för motion respektive företagsledning är också att inte ha för stora ambitioner på en gång, utan att påbörja en resa och sedan öka successivt. Känner man att man inte har disciplin att ensam driva igenom önskad förändring bör en mentor, coach eller affärsrådgivare anlitas som stöd.

- Skaffa en personlig tränare i ditt företagande så är chansen att du kommer öka din lönsamhet betydligt större, resonerar Helena.

5 tips inför 2016

  1. Regelbundna Företagsråd – inför regelbundna möten med ett ledningsforum bestående av dig, någon i familjen, en kompetent extern person eller anställda med avdelningsansvar.
  2. Affärssystem och smartare bokföring – se till att ha ett bra affärssystem som spar tid och ger dig lättlästa rapporter med rätt innehåll månatligen. Vad tjänar du pengar på och var rinner de ut? På så vis får du snabba varningssignaler och kan agera i tid.
  3. Ha koll på dina siffror – våga fråga tills du förstår rapporterna. Ta hjälp av din rådgivare att ta fram rätt rapporter som ger dig den information du behöver. Nyckeltalen ska anpassas efter produktionen.
  4. Fokus framtid – Gör en fokuskarta där de viktigaste driftsområdena för ditt företag framgår. Sätt ett förstoringsglas där ditt företag behöver utvecklas. Låt det leda till en tydlig affärsplan och en budget. Arbetet med fokuskartan hjälper dig fokusera på rätt saker.
  5. Din egen utveckling och lön – du som företagsledare har ingen chef som kallar till utvecklingssamtal och lönesamtal. Boka ett samtal med en rådgivare, coach eller mentor för att få perspektiv och idéer kring din egen utveckling och lön från företaget.

För mer information kontakta
Helena Börjesson, Affärsrådgivningschef LRF Konsult, helena.borjesson@lrfkonsult.se.

Kontakta oss