Så ökar man värdet på sin gård — tio tips

Det finns mycket information om hur man ökar värdet på sin villa eller bostadsrätt inför en försäljning. Bor man på en gård är det däremot svårare att hitta den informationen. LRF Konsults Chefsmäklare Markus Helin ger 10 tips om både byggnader och mark.

Bortser man från läget som är en viktig värdepåverkande faktor men som är svår att påverka när man väl äger en gård, är dessa 10 tips något för dig som vill boosta värdet på din gård.

 1. Låt göra en muntlig besiktning av mangårdsbyggnaden

  Kontakta en besiktningsman och gör en muntlig besiktning. Åtgärda därefter enkla fel men dölj aldrig ett fel genom att ”fusklaga”. Det får en motverkande effekt och sänker värdet.
 1. Välj bra material

  Om renovering av byggnader sker innan försäljning. Se då till att renovera på ett sätt som om du själv skulle bo kvar. Det skapar förtroende. Ta inte genvägar och välj inte de enklaste och billigaste materialen. Det lyser igenom och kan ibland få motsatt effekt.
 1. Måla ekonomibyggnader

  Måla ekonomibyggnader vid behov. Det höjer helhetsintrycket.
 1. Städa ekonomibyggnader och marken kring gårdscentrum

  Kör iväg eventuellt skräp och bråte. Se också till att klippa gräset och fruktträd samt röj fram eventuell utsikt.
 1. Lägg energi på dina markvägar 

  Röj och grusa markvägarna. Det kostar förhållandevis lite men ger ett positivt intryck.

 2. Skogsvård

  Se till att skogsvården inte släpar efter. Plantera, hjälpplantera och röj. En köpare vill oftast inte börja sitt ägande med den typen av arbete.

 3. Märk ut gränserna tydligt tillsammans med rågrannarna

  Ta kontakt med en lantmätare om du är osäker. För en ny ägare är det viktigt att veta var gränser går.

 4. Vänta med att slutavverka och gallra

  Går det att skjuta på det så gör det. Som köpare vill man kunna avverka något ganska snart efter köp. Det höjer ofta betalningsviljan.

 5. Skogsbruksplanen

  Ett viktigt underlag för en ny ägare är skogsbruksplanen. En sådan bör upprättas om det inte redan finns en.

 6. Frigör fastigheten från arrenden och nyttjanderätter

  Se till att fastigheten är så fri som möjligt från arrenden och nyttjanderätter. Köparen vill oftast bestämma brukandet själv. Även om de nya ägarna ofta vill behålla gamla arrendatorer är det viktigt att man får skriva nya avtal.

— Vissa har stora marker utan byggnader, andra har byggnader men mindre mark. Här gäller att ju större marker man har, desto mer vikt bör läggas på att göra insatser på just sina marker. I många fall utför skog och mark betydligt högre värde än byggnaderna och då är det bäst att lägga all energi på tips 5-10, säger Markus Helin.

Kontakta oss