Så påverkar regeringens förslag om nya 3:12-regler dig som småföretagare

De s.k. 3:12-reglerna omfattar småföretag som bedrivs via aktiebolag och där ägaren är aktiv, s.k. fåmansföretag.

- Detta är en stor förändring och företagen måste anpassa sig och navigera utifrån dessa nya förutsättningar, kommenterar Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult.

Över 80 % av landets alla fåmansföretagare tillämpar en förenklingsregel som innebär att gränsbeloppet bestäms utan beräkningar till ett belopp motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp (ca 165 000 kr). Den utredning som nyligen sett över 3:12-reglerna föreslog en sänkning till 1,75 inkomstbasbelopp. Regeringen föreslår nu att schablonbeloppet ska lämnas oförändrat. Regeringen håller dock fast vid att skatten på utdelning och kapitalvinst ska höjas.

En viktig del i 3:12-reglerna är den s.k. löneunderlagsregeln som tillämpas av ca 68 000 fåmansföretagare. Regeln innebär att viss del av företagets löner ligger till grund för beräkning av gränsbeloppet. Det är större företag med anställda, däribland många konsult- och partnerbolag med mindre risk i företagande som har nytta av regeln. För att få tillgodoräkna sig ett lönebaserat utrymme krävs att delägaren gör ett visst löneuttag. Utredningen föreslog väsentligen höjda lönekrav men nu backar regeringen från detta och låter kravet vara detsamma som idag. Den bedömning som kan göras är att denna nivå ligger i nivå med vad många småföretag har möjlighet att ta ut i lön.

Enligt dagens regler får inte de som äger mindre än 4 procent i ett företag beräkna något lönebaserat utrymme. Regeringen föreslår nu istället ett tak för det lönebaserade utrymmet för de som har ägarandelar understigande 4 procent. Taket utgörs av en multipel på 0,25 av eget löneuttag. De flesta småföretagare påverkas inte av förslaget som i första hand påverkar konsult- och partnerbolag.

Dagens löneunderlag står för ca 70 procent av det gränsbelopp som skapas varje år. Utredningen föreslog nya regler som innebär att varje delägare får sitt löneunderlag utifrån tre steg. Idag finns bara ett steg och beräkningen sker som 50 % av den kontanta lön företaget betalar ut till sina anställda (inklusive delägarnas löner). Regeringen föreslår nu 15 procent av löneunderlaget som inte överstiger 6 inkomstbasbelopp, 30 procent av löneunderlag som överstiger 6 inkomstbasbelopp men inte 60 inkomstbasbelopp och 40 % därutöver.

Den som inte utnyttjar sina gränsbelopp får spara dem och beloppet räknas upp med en ränta som bestäms till statslåneräntan ökad med tre procentenheter. För att begränsa ökningen föreslår regeringen att uppräkningsräntan sänks till statslåneräntan ökad med två procentenheter.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

Kontakta Urban Rydin, Skattechef LRF Konsult, eller Linda Ternstedt, Kommunikationschef LRF Konsult, genom formuläret här bredvid.