Sista utbetalningen av Mjölkkronan

Sedan september 2015 har ICA-kunderna haft möjlighet att bidra med en extra mjölkkrona som har gått direkt till Sveriges mjölkbönder. Utöver detta har ICA skjutit till 25 miljoner kronor.

Totalt har insatsen bidragit med drygt 113 miljoner kronor till de svenska mjölkbönderna vilket överträffar förväntningarna. I genomsnitt beräknas mjölkkronan ge 28 000 kronor extra per mjölkföretag.

LRF Konsult har på uppdrag av LRF ansvarat för fördelningen av mjölkkronan till Arlas leverantörer eftersom de inte enbart har svenska medlemmar. Övriga mejerier har fördelat utbetalningen direkt till sina leverantörer.

Sista utbetalning av Mjölkkronan sker den 25 april. Eventuella ändringar ska meddelas support.mjolkkronan@lrfkonsult.se senast den 20 april. Meddelade ändringar efter detta datum finns ingen möjlighet att ta hänsyn till.

 

Mjölkkronan - i korthet

Här får du en snabb summering kring vad som gäller för Mjölkkronan.

Så fungerar det>>