Svårare få överprövning av arrendenämndens beslut

Sedan våren 2015 har en utredare arbetat med ett lagförslag som ska effektivisera arrendenämnderna och modernisera prövningen av hyres- och arrendemål.

LRF Konsult har medverkat i utredningen genom att delta på en hearing hos Regeringskansliet. Nu har utredaren överlämnat en promemoria till Regeringen.

Promemorian innehåller förslag till lagändringar som kan påverka jordägare och arrendatorer, men den som efterlyser redskap för att hålla arrendenämndssammanträdena mer koncentrerade och kostnadseffektiva kommer att bli besviken. Enligt förslaget blir det även fortsättningsvis möjligt att komma in med nytt material hur sent som helst i arrendenämnden. Den som vinner kommer inte heller få möjlighet att få sina ombudskostnader betalda av motparten. Bara vid direkt försumlig processföring kan arrendenämnden ålägga en part att stå för motpartens kostnader, men gissningsvis kommer den möjligheten att tillämpas mycket restriktivt.

- Den största förändringen för arrendemålens del blir att det enligt förslaget ska krävas prövningstillstånd för att hovrätterna ska pröva hyres- och arrendenämndernas beslut, kommenterar Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult. Idag tar hovrätten upp alla mål som överklagas från arrendenämnden. Fortsättningsvis kommer hovrätten först att besluta om prövningstillstånd ska meddelas, vilket kan innebära att vissa ärenden bara prövas i en instans. Utredaren bedömer dock att hovrätterna kommer vara generösa med att meddela prövningstillstånd och att det bara blir ärenden där utgången är i princip självklar som inte prövas i hovrätt.

Handläggningen i nämnden fortsätter att vara avgiftsfri och den upplysningsverksamhet som är en stor del av hyres- och arrendenämndernas vardag och som uppskattas mycket av allmänheten kommer finnas kvar. Däremot kommer den inte skötas lokalt på samma sätt som förut, utan Hyres- och arrendenämnden i Stockholm får ansvaret att samordna verksamheten nationellt så att den blir mer enhetlig än idag. Upplysningsverksamheten fortsätter att omfatta såväl upplysningar per telefon och e-post som information på webbplatserna.

Läs hela promemorian>>
Läs mer om arrendefrågor>>

För ytterligare information kontakta:
Jessica Wieslander, jurist, tfn 090-10 80 92, jessica.wieslander@lrfkonsult.se
Linda Ternstedt, Kommunikationschef, tfn 08-700 20 33, linda.ternstedt@lrfkonsult.se