Tips för ett lyckat deklarationsarbete

Snart landar deklarationsblanketterna i brevlådan och det är dags att ta tag i bokslut och deklaration. Trots att detta är en händelse som återkommer varje år så kan det kännas svårt och krångligt.

Därför har vi sammanställt några tips och råd för ett lyckat deklarationsarbete! Grunden för deklarationen är bokföringen som varje år avslutas med ett bokslut. De flesta fastighetsägare är enskilda näringsidkare och upprättar det som kallas ett förenklat årsbokslut. Det förenklade bokslutet ligger sedan till grund för deklarationen. Deklaration sker på en blankett som heter NE, Inkomst av näringsverksamhet. Framsidan på deklarationsblanketten ser ut ungefär som det förenklade årsbokslutet och samma siffror förs in. Själva deklarationen, där man kan påverka årets beskattning, sker sedan på baksidan. Och det är här man verkligen kan förbättra sin skattesituation om man kan knepen!

Om verksamheten har större kostnader än intäkter skapas ett underskott. Detta underskott sparas och förs vidare till nästa år. Det sparade underskottet kan sedan byggas på i många år, det finns ingen tidsgräns utan det får i princip sparas så länge man bedriver näringsverksamhet. Den dag verksamheten ger ett överskott så kvittas detta i första hand mot sparat underskott vilket medför en skattefri intäkt. Så glöm inte att ta med alla kostnader som hör till din näringsverksamhet i bokföringen, även om de kan verka små och obetydliga så kan det med tiden bli stora summor!

Om man har avverkat skog och inte har något sparat underskott att kvitta detta mot kan skogskontot vara en bra lösning. Syftet med skogskontot är att utjämna inkomster mellan åren och det fungerar så att obeskattade medel sätts in på ett särskilt bankkonto. Pengarna måste stå inne på kontot i minst 4 månader och får maximalt stå inne i 10 år. Därefter beskattas uttagen som skogsinkomst. På detta sätt kan man alltså fördela sin skogsinkomst på 10 år istället för ett!

Om man har överskott kvar efter kvittning mot underskott och eventuell insättning på skogskonto så kan man använda sig av räntefördelning. Räntefördelning ingår i den neutrala företagsbeskattningen som omfattar alla enskilda näringsidkare och är en möjlighet för företagaren att få avkastning på sitt egna kapital i form av en ränta. Det går till så att en del av näringsinkomsten flyttas till inkomst av kapital och beskattas där. Fördelen med detta är att skattesatsen i kapital är 30 procent medan en näringsinkomst beskattas med 45-70 procent.

Hur mycket man får räntefördela beror på kapitalunderlaget för räntefördelning. I kapitalunderlaget tar man upp de flesta av näringsverksamhetens tillgångar och skulder och ju större underlag desto mer får man räntefördela. Man ska räkna fram sitt räntefördelningsbelopp varje år för det belopp man inte utnyttjar får sparas till kommande år. Med tiden kan man på detta sätt få stora sparade räntefördelningsbelopp och kan om man vill räntefördela en hel avverkning.

Ovanstående råd gäller främst dig som har en tjänsteinkomst vid sidan av din näringsverksamhet. Du som lever på ditt företag ska givetvis tänka annorlunda. Generella råd är alltid svåra att ge så det är viktigt att du som företagare tar råd så att just din skattesituation optimeras!

Kontakta oss