Vad kan du som mjölkföretagare göra i tider med lågt mjölkpris?

Det är inget nytt att många av landets mjölkproducenter känner sig pressade. Just nu är mjölkpriset lågt och som enskild företagare är det svårt att påverka prisbilden. Det du kan påverka är dig själv och ditt företag!

Ställ dig frågan vad du kan göra på kort och långsikt för att öka intäkter och minska kostnader. Ta hjälp av en ekonomisk rådgivare och produktionsrådgivare som kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att nå dina mål.

Hjärnkoll och helikopterperspektiv
Skaffa dig hjärnkoll på dina intäkter och kostnader genom att upprätta en budget och följ upp resultatet. En budget ger dig ett styrmedel och en tydlig överblick över ditt företag. Dessutom är det lättare att bromsa i tid när man ser vart kostnaderna tickar iväg. Betalar du till exempel höga räntekostnader till dina leverantörer? Prata istället med banken för att lösa leverantörsskulderna med ett lån till en lägre ränta. Räntan är historiskt låg! Se till att du har en justerad balans- och resultaträkning som visar de verkliga värdena som finns i fastighet, djur och lager, på så sätt har både du och banken ett underlag för din finansiella ställning. Se över om du kan frigöra kapital i maskiner och istället köpa in vissa tjänster.

Stick inte huvudet i sanden
Vid likviditetsbrist kan du ansöka om en EU-kredit, med ditt EU-stöd som säkerhet.  Banken är angelägen om att det ska gå bra för ditt företag, men ta kontakt med din bank i tid vid likviditetsproblem. Det blir då lättare att anpassa amorteringar och undvika att du missar betalningar till banken. Du vill vara en attraktiv kund utan betalningsanmärkningar, risken är annars att du inte får samma chans som andra mjölkföretagare att lägga upp en rimlig plan för dina betalningar.

Spetsa din förhandlingsteknik
I tider när marginalerna är små är det ännu viktigare att förhandla. Slipa på förhandlingstekniken och börja förhandla med dina leverantörer. Det går att pressa på mer än vad man tror. Just nu är köttpriset högt och det är läge att se över priset med slakteriet. På längre sikt kan du se över din rekrytering. Ditt företag kanske tjänar på en lägre rekrytering till mjölkproduktionen när köttpriset är så pass högt? Det finns mjölkproducenter som utnyttjat detta och slaktintäkterna motsvarar 90 öre per kilo mjölk.

Lägg kraft på rätt saker
Att se över de egna rutinerna i företaget kan minska arbetskostnaderna. I vilka steg kan du tjäna tid och pengar? Finns det delar i produktionen som du kan outsourca till F-skattare till en lägre kostnad? Se till att du har produktionsuppföljning, som gör att du lättare kan upptäcka avvikelser och sätta in åtgärder i rätt tid. Går det att optimera din foderekonomi på ett annorlunda sätt? Ta hjälp att identifiera dina förbättringsområden och arbeta med dem!Vare sig mjölkpriset är högt eller lågt gäller det att trimma produktionen för att maximera vinsten eller minimera förlusten. Mjölkpriset är lågt, men ingenting varar för evigt. Det finns en morgondag för svensk mjölkproduktion. 

Kontakta oss