Women in business on tour lyfter kvinnliga företagare

Av Sveriges alla företagare är mindre än 30 procent kvinnor. För att lyfta fram och inspirera fler kvinnor att driva företag och utveckla sina affärsidéer arrangerar LRF Konsult tillsammans med Almi, Women in business on tour.

Women in business on tour är ett event på fem orter som fokuserar på framgångsrikt företagande och att öka nätverket bland företagande kvinnor.

- Det är fortfarande betydligt färre kvinnor som driver företag än män. Därför är det viktigtKatarina Hedström Klarin att göra kvinnors företagande mer synligt och lyfta fram de som lyckats. Women in Business ska inspirera kvinnor att starta företag, visa hur man kan utveckla sitt företag samt ge en möjlighet att träffa andra företagare och bredda sitt nätverk. Småföretagarna är ryggraden för Sveriges ekonomi och därför så värdefulla för landets fortsatta utveckling, säger Katarina Hedström Klarin.

Arijana HeinriciArijana Heinrici @interiorbyjana är en kvinnlig entreprenör som lyckats. Hon är idag en av Sveriges mest anlitade inredare med över 30 000 följare på Instagram. Dessutom har hon nyligen blivit utnämnd till ”top 10 inspiring swedish interior influencers”. På eventet kommer hon att berätta om sin väg till framgång via sociala medier.

- Alla människor kan lyckas driva företag - det gäller bara att våga och ha drivkraften. Sen måste man sätta tydliga mål om vart man vill. Det är grunden för att lyckas i sitt företagande. Under resans gång kan man möta motgångar och då gäller det att våga fråga men också tänka om, förbättra och utveckla. Det är så affärslivet ser ut - det som känns som motgångar är ofta det som skapar framgångar, säger Arijana Heinrici.

- Jag som jobbar som rådgivare till småföretagare vet att det är utmanande och att man Stina Fribergofta är ensam i att ta beslut och driva verksamheten framåt. Vi upplever att det är mycket värt att få tillgång till ett nätverk eftersom det ger både kunskap och inspiration, säger Stina Friberg som också är projektledare för satsningen på LRF Konsult.

Kvinnor i företagande

- Enligt Tillväxtverkets senaste  siffror finns det cirka 540 000 företagsledare i Sverige varav cirka 382 000 är män och 157 000 kvinnor.  Det innebär att kvinnorna utgör cirka 29 % av alla företagsledare.

- Enligt Tillväxtanalys senaste statistik uppmättes andelen nystartade företag till 70 135 stycken. 34 procent av dessa företag startades av kvinnor. 

Women in business on tour besöker fem orter:

Visby: 14 september 
Skänninge : 20 september
Nyköping: 27 september
Linköping: 5 oktober
Norrköping: 11 oktober


Program:

  • Smartare företagande med digitala verktyg, LRF Konsult
  • Entreprenörskap, finansiering och affärsutveckling, ALMI
  • Bli framgångsrik med sociala medier @interiorbyjana
  • Lyckas med rätt inställning, Gunnar Söderström
  • Mingel och nätverkande

Läs mer på www.lrfkonsult.se/wib

Artikel Svenska Dagbladet

 

Läs artikeln med LRF Konsults VD inför turnén>>

 

 

 

 

 

För mer information vänligen kontakta: 
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig, 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se