Förslag om nya skatteregler för bolag och andra juridiska personer

Företagsskattekommittén har lämnat sitt slutbetänkande och föreslår nya skatteregler.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och innebär att rätten till avdrag för räntor, leasingkostnader och andra finansiella kostnader begränsas. Som motvikt föreslås samtidigt ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader, ett s.k. finansieringsavdrag, om 25 procent av företagets skattemässiga resultat. Meningen är att lånat kapital inte ska gynnas skattemässigt framför eget kapital vid finansiering av investeringar.

Förslaget berör inte enskilda näringsidkare. Det innebär att de flesta jord- och skogsbrukare inte berörs av förslaget utan kan på samma sätt som idag dra av räntekostnader. Inte heller reglerna om räntefördelning berörs.

Funderar du över hur förslaget påverkar just ditt företag, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss