Första domen om rationaliseringsförvärv

Ett viktigt skatterättsliga begrepp är ”Rationaliseringsförvärv”. Detta är en fråga som diskuterats flitigt på senare tid. Bakgrunden till detta är ett ställningstagande från Skatteverket som bl.a. knyter an bedömningen till en 400-hektarsgräns. LRF Konsult har för kundernas räkning drivit ett antal mål och nu kommer första domen.

Skatteverket ansåg att två förvärv som gjordes 2009 inte uppfyllde villkoren för att ses som rationaliseringsförvärv. Det ena området på 6,6 hektar produktiv skogsmark ligger i nära anslutning till den fastighet som skogsägaren var delägare i sedan tidigare. Det andra området var på 63,6 hektar och ligger drygt 3 km från det tidigare fastighetsinnehavet. De inköpta områdena hade lagts till en av de tidigare ägda fastigheterna genom fastighetsreglering. Brukningsenheten har genom förvärven utökats från 40 hektar till ca 110 hektar.

Domstolen kritiserar Skatteverkets ställningstagande som alltför långtgående och dömer till skogsbrukarens favör. Det kan alltså löna sig med en process och vi får se vad utgången blir i övriga mål. Det viktiga är att när man yrkar tillämpning av reglerna om rationaliseringsförvärv bilägger en utredning om vilka omständigheter som gör att brukningsenheten förbättrats.