Mark- och miljödomstol prövar Slussenmålet

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i förra veckan att man ger prövningstillstånd för målet gällande Slussens ombyggnad och Mälarens reglering; däribland prövningen av införandet av vårpuckeln.

- Det här är definitivt ett positivt besked för oss. Vi företräder ett stort antal markägare i frågan, kommenterar Jonas Månsson, jurist på LRF Konsult som driver målet.

Nu kommer motparten, Stockholm stad, att få tid och möjlighet att yttra sig över överklagandet. Huvudförhandlingen kommer troligen inte att komma i gång förrän under senhösten.

- Det är mycket viktigt för oss att man tar upp ärendet till prövning och beslutet är ett besked om att förhandlingarna kan börja. Det kan dock komma att ta tid innan vi har ett slutligt avgörande i frågan.

Den föreslagna regleringen av Mälaren kan innebära att stora åkermarker ”översvämmas”.