Mark- och miljödomstolen gav lantbrukare rätt

Mark- och miljödomstolen ger bakläxa åt Halmstads kommun och ger därmed tre växtodlare rätt. Kommunen kan inte begära en femårsprognos över utsläppen av växtnäring.

- Bakläxa för Halmstad kommun

Mark- och miljödomstolen ger bakläxa åt Halmstads kommun och ger därmed tre växtodlare rätt. Kommunen kan inte begära en femårsprognos över utsläppen av växtnäring.
Halmstads kommun att verksamhetsutövare skulle lämna in en femårsprognos över sina kväveutsläpp utförd i ett datasimuleringsprogram som kallas "Stank in Mind". Syftet var att få nya riktlinjer för hur tillstånd till växtodling inom vattenskyddsområde skulle hanteras.

De tre växtodlarna ifrågasatte kommunens begäran, men när kommunen stod på sig skickade de in en egenhändigt skriftlig prognos som blev underkänd av kommunen.

Christine Andersson, jurist på LRF Konsult Malmö, har företrätt växtodlarna och drivit frågan i domstol.

– Kommunen kan inte kräva en femårsprognos över kväveutsläppen och kan därför inte heller underkänna lantbrukarnas prognoser. En prognos har ingen relevant betydelse för den faktiska kvävespridningen och utlakningen eftersom det är avhängigt faktorer som gröda, väder och så vidare vilka inte kan förutses. För att utöva myndighetsutövning måste kommunen specificera exakt vad som ska följas och det måste kunna följas upp. Det är för oprecist i det här fallet, menar Christine Andersson.

Halmstadmodellen kan hjälpa fler
I juli valde Mark- och miljödomstolen att gå på växtodlarnas linje och upphävde kommunens beslut. Domstolens motivering är att en kommun inte kan fatta denna typ av beslut.

– Vi hoppas att dessa avgöranden kan vara till hjälp för andra odlare som finns i kommuner som överväger att anta riktlinjer enligt den så kallade Halmstadsmodellen, säger Christine Andersson.

För mer information kontakta gärna
Christine Andersson, LRF Konsult Malmö, Christine.Andersson@lrfkonsult.se, 040-10 52 23
Katarina Wiklund, chefsjust, LRF Konsult, katarina.wiklund@lrfkonsult.se, 08-700 20 42
Linda Ternstedt, chef kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33