Mellanskog och LRF Konsult tecknar avsiktsförklaring

Mellanskog och LRF Konsult har idag tecknat en avsiktsförklaring/Letter of intent angående partnerskap för att erbjuda sammanhållna lösningar för skogliga, ekonomiska och juridiska frågor.

Syftet är att erbjuda alla skogsägare inom Mellanskogs verksamhetsområde tydligt paketerade skogliga, ekonomiska och juridiska tjänster som spar tid och underlättar skogsägandet.

Skogsägarna och skogsägandet i Sverige genomgår för närvarande en snabb och genomgripande förändring. Stora arealer skog står inför generationsväxling och den generation som tillträder bor allt oftare i urbana miljöer. Allt färre skogsägare har skogsbruk som sin huvudsakliga inkomstkälla utan intäkterna kommer ofta från annat förvärvsarbete. Mellanskog och LRF Konsult gör bedömningen att behovet av service och tjänster som gör det enkelt att vara skogsägare därför ökar.

– Vi är väldigt glada att inleda detta samarbete med landets ledande aktör. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att utveckla våra tjänster så att det är enkelt att vara skogsägare oavsett var man bor och hur mycket tid man kan lägga på sitt skogsbruk, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson.

– Vi ser Mellanskog med sina 32 000 medlemmar som en stark och naturlig partner i att kunna erbjuda moderna helhetslösningar för skogsägare inom området. Tillsammans kan vi tillföra ett stort värde, där LRF Konsult står för specialiserade rådgivningstjänster inom Ekonomi, Juridik och Fastighetsförmedling. Inte minst är det viktigt för de medlemmar som står inför ett generationsskifte, säger LRF Konsults vd Katarina Hedström Klarin.

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, vd Skogsägarna Mellanskog ek för, tfn 010-482 80 01
Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult, tfn 08- 787 53 60