Ny skattereform ger stor förenkling för småföretagare

Skatteförenklingsutredningens förslag överlämnades den 8 oktober till den nytillträdda regeringen.

Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda näringsidkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform. Förslaget är goda nyheter för Sveriges närmare 700 000 småföretagare.

Förslaget innebär bl.a. slopandet av flera av dagens fonder och konton och införandet av en ny s.k. företagsfond. Vidare kan både fullständig och förenklad räntefördelning tillämpas. Dagens två kapitalunderlag blir ett med stora förändringar i beräkningen. Ett stort antal justeringsposter tas bort och det sänkta kapitalunderlaget kompenseras med ett nytt fastighetsvärde.

– Ett glädjande förslag för landets småföretagare som har stort behov av förenkling och nytänkande säger LRF Konsults VD Katarina Hedström-Klarin som framhåller vikten av att positionera sig rätt inför förslaget.

LRF Konsults skattechef Urban Rydin rekommenderar alla enskilda näringsidkare att ta kontakt med sin deklarationsrådgivare för en genomgång av förslagens effekter.

– Det är mycket viktigt att man under den tid som kvarstår i det gamla systemet vidtar åtgärder för att kunna optimera planeringen för både övergången och i det nya systemet. Detta gäller i synnerhet de många småföretagare som står inför ett generationsskifte. Inom LRF Konsult görs därför en stor utbildningssatsning i de nya reglerna för att vara väl rustade i dessa frågor.

Fler nyheter i förslaget

  • Reglerna om aktiv och passiv näringsverksamhet förtydligas och det blir äntligen möjligt för lantbrukare att kunna beskatta terminer och optioner som hör till näringen som näringsinkomst.
  • De med förenklat årsbokslut behöver inte redovisa lager om tillgångarnas värde understiger ett halvt prisbasbelopp. En förenkling som dessutom ger högre direktavdrag.
  • Det ska enligt förslaget medges direktavdrag för inventarier med ett anskaffningsvärde upp till ett prisbasbelopp för denna grupp

Vill du ha mer information?
Via kontaktformuläret här bredvid kan du ta kontakt med Urban Rydin, Skattechef eller Linda Ternstedt, Chef Kommunikation.