Brist på kompanjonavtal en vanlig orsak till konflikt


– När ett kompanjonskap spricker beror det oftast på att man inte från början har bestämt och avtalat hur verksamheten ska drivas. En vill t.ex. jobba för fullt, en annan vill mer långsiktigt och försiktigt bygga upp företaget och den tredje vill bara se till att ta ut vinst snarast, säger Mikael Fligman jurist på LRF Konsult med lång erfarenhet av bolagsrättsliga frågor.

Kompanjonavtal anger aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolaget samt kontrollerar aktieägarnas sammansättning, vilket gör att inte någon utomstående kan bli delägare utan den andres samtycke. Avtalet fastställer också hur ägandet ska se ut vid en av delägarnas skilsmässa eller bortgång. Det ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor och hur delägare, vid oenighet, kan komma ifrån varandra.

- Att ta fram ett kompanjonavtal är en process. Det är inte bara det slutliga avtalet som är viktigt utan också att tänka igenom var man står i olika frågor och hitta en lösning som alla kan acceptera. På så vis kan man undvika konflikter som annars skulle kommit längre fram, poängterar Mikael Fligman.

Men hur gör man i företaget inte har ett kompanjonavtal och ska dela på sig?
Här är fem tips för att genomföra en separation;

  • Det finns mycket känslor inblandade så ta hjälp av en oberoende person som kan leda processen redan från början.
  • Har den kvarvarande parten möjlighet att lösa ut den som vill lämna? Finns inte möjligheten att finansiera ett utköp är det ingen idé att jobba vidare, då får man lägga ner.
  • Fundera på hur köpeskillingen ska betalas, och var beredd på att den som vill lämna företaget kan behöva acceptera en avbetalningsplan. Säljarreverser är väldigt vanliga idag eftersom det kan vara har svårt att få banklån.
  • Den bästa lösningen måste inte vara att den som vill stanna kvar köper hela företaget och driver det själv. Den som vill sluta kanske kan hitta en extern köpare som kan komma in i bolaget?
  • Involvera era respektive familjer och se vad de vill. Den som ska vara kvar i bolaget får förmodligen dra ett större lass, orkar familjen med det?