Företagsråd - när du vill få ordning på affärerna

Företagsrådet samlar personer som kan göra ditt företag mer framgångsrikt. Under 2014 kan du teckna ett uppstartsmöte till halva priset.

Alla företagare har sina utmaningar men de flesta har en sak gemensamt, när produktionen kräver mycket uppmärksamhet lämnar skepparen rodret för att hjälpa till att ro. Det brukar leda till att man tappar överblicken och har svårare att fatta rätt beslut. Då kan det vara dags att ta sitt företagande ett steg framåt.

På ett företagsråd samlar man personer kring sig som kan hjälpa till att göra företaget mer framgångsrikt.  Man bör fundera på vilka starka och svaga sidor man själv har som person och företagare och försöka ta in kompetenser i företagsrådet utifrån det. Det kan vara någon från banken, en produktionsrådgivare, en ekonom och en affärsrådgivare. Man kan också bjuda in gäster utifrån vad man har på agendan för kommande möte, kanske en försäkringsrådgivare eller en värderingsman.

Att identifiera fokusområden
Ofta är det bra att starta upp ett företagsrådet med att göra en företagsanalys, där man gör en översikt av företagets olika verksamhetsgrenar, gör en swot-analys på varje gren, där man ser vilka möjligheter, hot, styrkor och svagheter som finns. En genomgång av ekonomin är också på sin plats, där man plockar fram vilka nyckeltal som är viktiga att följa och gör en analys där det framgår vad man tjänar pengar på och var de rinner ut. Oavsett om du själv sköter din bokföring eller om du tar hjälp kan det vara bra att se över hur redovisningen är upplagd och att du har rätt affärssystem som spar administrationstid åt dig.

Nu har du förmodligen det du behöver för att kunna ringa in vilka områden i din verksamhet som du ska hålla fokus på. Utan fokusområden är det lätt att man lägger mest tid på att gå igenom exempelvis ekonomiska rapporter, istället för att diskutera hur man belägger en dyr produktionsmaskin på ett effektivt sätt.

Om investeringar och vad banken behöver för att kunna hjälpa till med finansieringen
Om ditt företag är i en expansiv fas är det bra om man har en investeringsplan, arbetar du med utvecklingsprojekt är det viktigt att tidigt ta ställning till hur mycket tid man har råd att lägga på utvecklingsarbetet. Anledningen är att utvecklingsarbete skapar intäkter på lång sikt och man måste kunna få ihop det dagliga kassaflödet också. Banken ser gärna att du är väl förberedd inför ditt besök. Man vill gärna ha ett periodbokslut, samt ett företagsekonomiskt bokslut som ex. visar värdet på fastigheten eller vilka kostnader du tagit som gör gott för framtiden. En investeringsplan och en payoff kalkyl som visar hur snabbt investeringen betalar sig gör att man framstår som en väl förberedd och seriös företagare.

Personalledning
Som företagare är man ofta ensam i sina beslut och som de flesta ledare vet så tar personalledningen mycket tid och är avgörande för om företaget ska lyckas. Vilka personlighetstyper har ni i gruppen? Vad behöver varje person för att må och prestera bra? Vilken personlighetstyp är du själv och hur ska du leda din personal på bästa vis? I företagsrådet kan du diskutera dessa frågor.

Familjen och fritiden
Ett fokusområde bör vara familjen och/eller din fritid. Vad vill du vinna med ditt företagande av personliga skäl? Vad mår familjen bra av? Oavsett om flera familjemedlemmar är med i driften av företaget eller inte så är det bra om alla får komma till tals. Då kan det vara bra att ta hjälp av en affärsrådgivare som hjälper till med samtalsbalansen och visar vägen.

Hur ofta du behöver samla företagsrådet/gårdsrådet är individuellt – målet ska alltid vara att rådet gör ditt företag framgångsrikare.

Läs mer om erbjudandet - prova på för halva priset>>

Kontakta oss