Ha koll på aktiekapitalet eller riskera din personliga ekonomi

Frågan om personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen är en fråga av intresse för främst de som sitter i bolagets styrelse. Detta har blivit än mer intressant då det under senare tid finns bolag som specialiserat sig på att driva krav om personligt betalningsansvar mot styrelseledamöter och eventuellt mot aktieägaren.

Kraven kan komma ända upp till tio år efter en avslutad konkurs. Det kan då vara svårt att freda sig då lång tid passerat.

– För att undvika personligt betalningsansvar för styrelsen/styrelseledamöter i ett aktiebolag krävs det att man, när man misstänker att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat, vidtar en mängd åtgärder från aktiebolagets sida såsom bland annat upprättande av kontrollbalansräkning och kontrollstämma. För att känna sig trygg med att dessa regler följs krävs det att man har en duktig redovisningskonsult som kan lotsa rätt i dessa situationer, eftersom det många gånger kan vara svårt att hålla reda på alla regler som ska följas kring detta, kommenterar Pär Martinsson chefsekonom på LRF Konsult.

När det gäller ett bolags skatteskulder har Skatteverket möjlighet att välja att väcka talan om personligt betalningsansvar mot bolagets styrelseledamöter antingen enligt skatteförfarandelagen (SFL) eller enligt aktiebolagslagen (ABL). De båda regelverken verkar dock i direkt motsats mot varandra. Medan ABL ger företagaren en frist för att försöka rädda sitt företag vid kapitalbrist verkar SFL:s bestämmelser i rakt motsatt riktning och innebär rent faktiskt ett krav på nedläggning. Den företagare som inte vidtagit avvecklingsåtgärder senast på skattens förfallodag blir som regel personligt betalningsansvarig för bolagets skuld när Skatteverket väljer att processa.

– Det är företagaren som kommer i kläm och det finns inga tydliga skäl varför Skatteverket till skillnad mot andra borgenärer ska ha denna gräddfil, poängterar Pär Martinsson.

Kontakta oss