Har du koll på företagets vinst?

Snart är det dags att återigen summera året som gått. Med dagens nya teknik som underlättar en mer detaljerad redovisning köper allt fler kunder periodiserade månads- eller kvartalsrapporter för att kunna följa företagets resultatutveckling löpande under året.

- Oavsett hur just du valt att ha din redovisning är ett provbokslut att rekommendera i god tid före nyår, kommenterar Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult. Ju tidigare du gör det desto längre tid har du på dig att påverka de faktorer som leder fram till årets vinst. Se provbokslutet som ett beslutsunderlag för planeringen framåt.

Provbokslutet ger ett kvitto på hur du lyckats under året i ett tidigt skede och en indikation på vad som eventuellt kan göras bättre, samt en genomgång av aktuell skattesituation.

- Har du eller företaget betalt för mycket eller för lite skatt kan vi korrigera detta med en ny preliminärdeklaration, poängterar Pär.

Några frågor att ställa sig som företagare
  • Vad är årets förväntade resultat?
  • Kan jag påverka resultatet genom en tidig bokslutsgenomgång
  • Har jag koll på skattesituationen?
  • Kan jag optimera skatten genom att agera nu?