Klarar du alla chefsrollerna själv?

Tappad kontroll betyder ofta tappad lönsamhet. När företaget växer och utvecklas är det svårt att hinna med att ha kontroll över alla delar och att hålla allt i huvudet.

I större företag har man oftast en ansvarig chef per funktion vilka samverkar i en ledningsgrupp. I mindre företag är det ofta ägaren själv som är både styrelseordförande, VD, ekonomichef, produktionschef, personalchef, marknadschef och affärsutvecklingschef. En övermäktig uppgift om du inte är stålmannen.


Ett sätt att råda bot på växtverk och att komplettera egna svaga sidor är att utse en ledningsgrupp eller en styrelse som ses några gånger per år med fullt fokus på att utveckla ditt företag. Den viktigaste funktionen gruppen har är att tillsammans analysera läget och ta beslut om åtgärder som leder till ett starkare och lönsammare företag. Andra viktiga effekter av att ta in fler i sin företagsledning är att man får ett utökat affärsnätverk och att det många gånger är roligare för dig som ägare att ha ett kvalitativt bollplank att jobba tillsammans med på ett proffsigt sätt.

I sin enklaste form kan ledningsgruppen bestå av dig och någon till, exempelvis en familjemedlem, en anställd eller din affärsrådgivare. Har företaget behov av flera till dig kompletterande kompetenser kan det vara lönsamt att få in några personer med olika bakgrund i ledningsgruppen.

”Vi behöver inte ha formella möten för vi ses ändå varje morgon vid fikabordet”
Att fika tillsammans och lösa vardagsproblem är bra, men det finns en stor kraft i att formalisera mötet, att skriva ett protokoll och att ha ett uppföljningstillfälle bokat när att-göra-listan ska vara avprickad. Formella möten får ofta också den önskvärda effekten att man utöver här och nu frågorna får med ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv i diskussionen.

- Vi ser att de kunder som börjat jobba mer proffsigt med en ledningsgrupp eller en styrelse både trivs bättre och får ökad lönsamhet, säger Kristina Glantz Nilsson, chef för LRF Konsults affärsrådgivning. Därför satsar vi nu extra på att stötta fler kunder i denna arbetsform. Vi har också tagit fram ett erbjudande där du som kund kan boka ett första företagsrådsmöte till halva priset under hösten.

Sätt spelreglerna
Det är viktigt att redan från början gå igenom skyldigheter och rättigheter i gruppen. Här i kan ingå att tystnadsplikt råder, att man ska komma förberedd till mötet, vilka ersättningsnivåer som gäller och ägarens rätt att byta ut ledamöter.

- Driver du aktiebolag har du ju redan idag en styrelse åtminstone på pappret. Ett första steg är att utveckla de styrelsemötena och att ses en gång till per år för att gå igenom halvårsbokslutet med din rådgivare. Samma arbetssätt fungerar ju i enskild firma tipsar Kristina.

Några tips om du vill starta ett gårdsråd är att fråga dig
  • Vad vill du få ut av gruppen och mötena?
  • Vad vill du få ut av gruppen och mötena?
  • Utifrån målet – vilka kompetenser bör ingå?
  • Vill du förändra på riktigt och är du öppen för andras råd?
  • Vilken roll vill du själv ha i rådet?