Lönekrav från anställda, släpande utlägg och skattegränser

Som företagare och arbetsledare måste du hålla koll på allt ifrån planeringen av ditt eget löneuttag till lönehantering för dina anställda. Några råd på vägen:

 • Utvecklingssamtal gör det enklare att hålla lönesamtal!
  Varje person prioriterar olika saker. För en del är det enbart siffran på lönespecifikationen som gäller, medan andra tycker att utbildning slår högre, eller uppskattar att arbeta 40 timmar i veckan utan övertid.
  En bra teknik vid utvecklingssamtalet är att fråga vilken lön som är målet och resonera kring vilka arbetsuppgifter som motsvarar den lönen. Därifrån kan man göra en plan för hur man når dit, gärna med mätbara mål. När det sedan är dags för lönesamtal handlar det egentligen bara om uppföljning, samt att värdesätta förbättringar. I de flesta fall gäller tumregeln prestation först – lönehöjning sedan.
 • Reseräkningar och utlägg – alltid i god tid till lönekörningen?
  För sent inlämnade reseräkningar är ett vanligt fenomen på de flesta företag. Styr upp det direkt genom att dina anställda får använda privata betalkort med kredit på 30-60 dagar(företaget förhandlar om bra villkor), vilket innebär att reseräkningen hinner betalas ut till den anställde innan kortfakturan förfaller, förutsatt att reseräkningen lämnas in i tid förstås.
 • Tar du ut rätt lön och betalar du rätt skatt?
  Det är mycket att tänka på när man ska planera sitt löneuttag. Förutom att företaget ska kunna bära lönen gäller det att ta ut tillräckligt mycket för att exempelvis kunna ta ut en bra utdelning, eller få ett tillräckligt underlag för sjukpeng, föräldrapeng eller pension. Gränsen för statlig inkomstskatt bör man också ha koll på. Tänk på att det finns bra alternativ till att öka det kontanta löneuttaget, i form av olika förmåner som kan vara värda att räkna på.

Kontakta oss gärna
Om du tycket att det är svårt att få ett bra grepp på din lönehantering, kontakta gärna oss på, gå in på lrfkonsult.se/lönetjänst.

Tjänster inom Lönehantering

Lönetjänst

Lönerådgivning

Kontakta oss