Ny dom i högsta domstolen får stor påverkan vid fastighetsförsäljning

Högsta domstolen, HD, meddelade i förra veckan en dom som kommer att ha stor betydelse för många lantbrukare och företagare. Inte minst får domen stora konsekvenser vid försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

Det är Magnus Hallenborg, jurist på LRF Konsult i Ängelholm som har drivit målet som får stor betydelse för alla som bedriver enskild näringsverksamhet på en samägd fastighet då egendom som tidigare bedömts vara fast egendom kan vara lös egendom.
– Det är givetvis väldigt roligt att ha fått rätt i högsta domstolen och på ett framgångsrikt vis kunna representera våra kunders intressen, säger Magnus Hallenborg. Domen sätter branschpraxis för hur lös och fast egendom ska tolkas vid exempelvis en fastighetsförsäljning.

Fast egendom omprövas enligt nya domen
Det intressanta med domen är att HD preciserar vad som gäller när någon som är delägare till en samägd fastighet tillför ett föremål till fastigheten. Huvudregeln är att föremålet blir fast egendom, men HD har nu dömt att föremålet i detta fall är lös egendom vilket utgör ett klargörande av lagtolkningen i dessa frågor.
Fallen gäller en lantbrukare och hans hustru som hade sålt av ett område av deras gemensamma lantbruksfastighet. På det sålda området fanns en loge i vilken lantbrukaren hade installerat en torkanläggning för spannmål. Lantbrukaren ansåg att torkanläggningen inte ingick i överlåtelsen. Logen med torkanläggningen brann sedan ner och både lantbrukaren och köparen till området begärde försäkringsersättning för torkanläggningen. Försäkringsbolaget betalade ut försäkringsersättningen till köparen. Lantbrukaren vände sig då till Magnus Hallenborg på LRF Konsult i Ängelholm som begärde att domstolen skulle förklara att torkanläggningen ägdes av lantbrukaren och inte av köparen. Efter prövning i tingsrätt och hovrätt beslutade till sist HD att lantbrukaren hade rätt.

Viktigt att navigera rätt vid fastighetsförsäljning och kreditgivning framöver
– Man kan inte bli annat än stolt över att en av våra duktiga jurister har vunnit ännu ett fall i högsta domstolen, kommenterar Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult. Detta är också ett bra exempel på lyckosam samverkan med LRF som satte till medel för att få fallet prövat. Inte minst är det är domen viktig för våra kunder och för oss som rådgivare för att kunna navigera rätt i samband med försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

För mer information kontakta gärna
Magnus Hallenborg, jurist LRF Konsult Ängelholm,
magnus.hallenborg@lrfkonsult.se, 0431-41 81 08.
Katarina Wiklund, chefsjust, LRF Konsult,
katarina.wiklund@lrfkonsult.se, 08-700 20 42.
Linda Ternstedt, chef kommunikation,
linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33.

Kontakta oss