Nyårslöften för företagare

Passa på att stanna upp och se på ditt företagande med nya ögon inför 2014. Man kan bara förvänta sig ett annat resultat av sina ansträngningar om man gör något utöver vad man brukar!

Kanske någon av nedanstående punkter är något du kan ta tag i och förbättra?

 • Maximera nyttan av din bokföring – se till att få fram bra rapporter varje månad där du ser vad du tjänar pengar på och var de rinner ut
 • Lär dig förstå din balans- och resultaträkning – en duktig ekonom kan hjälpa dig förstå rapporterna på en timme, det är välinvesterad tid
 • Starta upp regelbundna möten, exempelvis 2 st/år, där du bjuder in personer som kan hjälpa dig ta ditt företagande ett steg framåt
 • Fundera på vilken roll du har i ditt företag, är du kaptenen som navigerar rätt eller har du släppt rodret och hjälper till att ro för tillfället? Då är det bra att ändra på det så att du kan lägga tid på det som tar företaget framåt
 • Om du inte har en affärsplan – upprätta en! Det är en karta som hjälper dig hålla fokus på vart du vill ta företaget under nästa år
 • • Till affärsplanen behöver du en resultatbudget. I resultatbudgeten kan du se hur mycket en prishöjning, ökad försäljning eller förändrade kostnader gör på sista raden
 • • Planerar du investeringar inför nästa år är det bra med en investeringsplan där du funderar över hur snabbt du får avkastning på din investering, eller vilka andra för och nackdelar investeringen för med sig.
 • • För att få koll på likviditeten rekommenderar vi en likviditetsbudget. Här kan du i god tid se när under nästa år du kommer att behöva någon form av kapitaltillskott
 • • Inför arbetsmetoden 3-3-3-3 där du sätter upp tre viktiga mål du vill uppnå under året, tre mål du ska uppnå kommande månad, tre mål för kommande vecka och tre mål för kommande dag. Med detta som stöd kommer mycket mer att bli gjort, samt att du klarar att hålla såväl kort- som långsiktiga mål igång parallellt
 • • Säkra upp den juridiska situationen för dig och din familj. Säkra privatekonomin oavsett företagsekonomins utveckling. Vad händer vid sjukdom eller dödsfall?
 • • Förstärk arbetet med hur du leder och utvecklar dina anställda. Befattningsbeskrivningar, rutiner för utvecklingssamtal och lönesamtal
 • • Du som företagsledare behöver också utvecklas. Boka ett Framtidssamtal med en affärsrådgivare så får du professionellt stöd i din egen utveckling.


LRF Konsult kan hjälpa dig att infria de nyårslöften du väljer!

Kontakta oss