Privat försäljning eller konsumentköp

Konsumentköplagen gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer något till en privatperson. Är det däremot näringsidkare som säljer till näringsidkare eller privatperson som säljer till privatperson gäller Köplagen och avtalsfrihet.

Om en näringsidkare säljer något som ingår i hans yrkesmässiga verksamhet till en privatperson är det självklart att försäljningen omfattas av konsumentköplagen och därmed gäller bestämmelser om t ex sex månaders garanti. Men om näringsidkaren säljer något som normalt inte ingår i dennes yrkesmässiga verksamhet, vad gäller då? Om ett företag som normalt säljer gräsklippare, säljer en begagnad bil där företagaren är registrerad för bilen. Är det konsumentköp eller ett köp enligt köplagen?  Gäller sex månaders garanti då också?

Det finns ett fall från Högsta domstolen där en liknande fråga prövades. En man vars bolag sålde båtar hade sålt sin egen båt till en privatperson. För att bestämma vilket ansvar säljaren hade för fel på båten var domstolen tvungen att avgöra om båten sålts i mannens yrkesmässiga verksamhet eller om han agerat som privatperson. Domstolen kom fram till att segelbåten hade sålts i yrkesmässig verksamhet trots att mannen personligen stod som registrerad ägare till båten, trots att han upplyst köparen om det och trots att mannen själv och inte hans bolag stod som säljare i avtalet.

Orsaken var att bolaget hade sålt båtar av samma typ, att båten som såldes hade visats på mässor för företagets räkning, att den fanns i bolagets lokaler och att säljaren hade skickat brev till köparen på bolagets brevpapper. Med det ansåg Högsta domstolen att båten hade starkare anknytning till bolagets verksamhet än till mannens privatliv.

Det allmänna råd som man kan ge är att man ska hålla isär sin yrkesmässiga verksamhet med det som man använder för privat bruk. Att blanda ihop privategendom med företagstillgångar kan bli mycket dyrt.

Kontakta oss