VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Så slår nya beskattningssystemet för småföretagen

Den 12 juni lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och de begränsade ränteavdragen medför högre finansieringskostnad för de företag som har negativt finansnetto, dvs där räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Som motvikt föreslås samtidigt som ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader, ett sk finansieringsavdrag, om 25 procent av företagets skattemässiga resultat.

– Med den räntenivå vi har idag på ca 3 procent innebär förslaget att finansieringskostnaderna i det enskilda fallet kan öka med ca 0,5 procentenheter om förslaget går igenom säger Peter Nilsson jur. dr på LRF Konsult och en av medlemmarna i Företagsskattekommittén. Företag som växer och nyföretagare är den grupp som troligvis får det något sämre då de ofta är högre belånade.  

Vad innebär förslaget i praktiken?
Förslaget innebär också att företag som är lågt belånade generellt kommer att betala mindre bolagsskatt än med nuvarande skatteregler.

LRF Konsult har studerat hur skatteförslaget påverkar cirka 5 000 aktiebolag med upp till 15 anställda baserad på verkliga siffror från boksluten. Det genomsnittliga bolaget har i balansräkningen en långfristig skuld på 1 275 000 kr. Med dagens regler betalar bolaget en årlig bolagsskatt om 41 000 kr. Med den föreslagna förändringen skulle bolagsskatten för det genomsnittliga bolaget i studien reduceras till 36 000 kr.

– Självklart är det positivt att den årliga bolagsskatten sänks med 5 000 kronor vilket omräknat motsvarar en räntesänkning med ca 0,4 procentenheter. Det är ingen dramatisk förändring, men det genomsnittliga småföretaget har relativt små skulder och tjänar därmed några kronor på förändringen, kommenterar Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.
– Som alltid finns det både vinnare och förlorare på skatteförändringar. Utmaningen framåt blir att ge incitament för unga entreprenörer att våga och kunna satsa på sin affärsidé så att Sverige kan fortsätta växa både på landsbygden och i storstad, säger Pär Martinsson.

För mer information kontakta gärna
Peter Nilsson, jur dr, Skattespecialist på LRF Konsult, peter.nilsson@lrfkonsult.se, 040- 10 52 44
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.martinsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 12
Linda Ternstedt, chef Kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33