Se upp – en julklapp kan vara förskott på arv

Julklappar hör julen till. De flesta julklapparna är av mindre värde och utgör ingen större uppoffring för givaren. Men var går gränsen för en gåva och förskott på arv? Ibland blir julen en förevändning att överföra egendom som man borde överlåtit tidigare, men det har inte blivit av.

I och med gåvoskattens avskaffande har det blivit allt vanligare att ge riktigt stora gåvor utan någon som helst dokumentation. När det är fråga om en gåva till ett större värde i kontanter eller om gåvan utgörs av en fastighet, bostadsrätt, aktie eller bil, bör det alltid finnas ett gåvobrev som visar vem som gett bort vad till vem. Även då det inte är ett absolut krav lagmässigt, kan det vara viktigt både för givaren och mottagaren att tiden för gåvan och egendomens slag går att styrka. Dessutom vill man som givare många gånger att mottagaren ska får egendomen som enskild egendom så att denna senare inte bodelas vid gåvomottagarens skilsmässa och detta ska då anges i gåvobrevet.  

 

En gåva från föräldrar till barn är mycket nära förknippat med arv och är enligt huvudregeln förskott på arv om inte annat föreskrivits. Begreppet förskott på arv innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern som gett gåvan ska fördelas. Rent praktiskt går det till så att värdet av gåvan vid gåvotillfället tas med till den avlidnes övriga kvarlåtenskap. Därefter räknas barnens arvslotter fram. Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet att kompensera för gåvan, får övriga barn nöja sig med att dela på den behållning som finns i boet. Gåvotagaren har ingen skyldighet att ge tillbaka del av gåvan eller värdet av gåvan för att kompensera sina syskon fullt ut.

 - Om du som förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskott på arv måste du uttryckligen förklara detta, vanligtvis i ett gåvobrev, berättar Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som barnet ska få inte ska ses som förskott på arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.

Om du som förälder redan har gett en gåva som du inte vill ska utgöra förskott på arv, men av någon anledning inte har reglerat detta i samband med att gåvan gavs, kan du i efterhand upprätta ett testamente där du anger att gåvan som du gav inte ska utgöra förskott på arv.

– Det kan därför vara viktigt och väldigt avgörande hur gåvobrevet utformas i en viss situation. Att ta hjälp av en kunnig och erfaren jurist vid frågor om gåvor och arv är med andra ord en god idé. Så att det blir som man tänkt sig helt enkelt och man kan fira jul i lugn och ro, avslutar Katarina.

Kontakta oss