Tål du och företaget stigande ränta?

Även om riksbanken vid sitt penningpolitiska septembermöte beslutade om oförändrad ränta på 1 % så är experterna eniga – allt pekar på kommande räntehöjningar.

Tidningarna skriver om höjda bolånekostnader och tuffare amorteringskrav för dig som privatperson. Även ditt företag kommer att få ökad press både på likviditet och lönsamhet när räntan stiger.

Behöver du höja din lön om kostnaderna för privata lån ökar? Och hur mycket ökar dina kostnader för företagslånen om räntan går upp 2 procentenheter?

Några räkneexempel är att man vid en räntehöjning på 2 procentenheter får en ökad räntekostnad på;
  • 50 000 kr vid en skuld på 2,5 miljon kronor
  • 100 000 kr vid en skuld på 5 miljoner kronor
  • 180 000 kr vid en skuld på 9 miljoner kronor.

 

- Vinsten i företaget sjunker med lika mycket om man inte kan hämta hem pengarna på ökade intäkter eller att sänka andra kostnader. Likviditeten påverkas utöver själva räntekostnaden även av amorteringar. Det gäller att amortera vid låg ränta så att påverkan av höjd ränta minskar, kommenterar Kristina Glantz Nilsson, chef för tjänsteområde Affärsutveckling på LRF Konsult.

Ett verktyg för att få grepp om hur höjda räntor slår för dig och ditt företag är att göra en budget för privata uttag/lön och för företagets resultat och likviditet framåt.

- Att redan nu lägga in högre räntekostnader i budgeten ger dig överblick och framförhållning. Blir räntan kvar på en lägre nivå kan pengarna med fördel användas till amorteringar eller åtgärder som resulterar i högre intäkter eller lägre kostnader framåt, avslutar Kristina.

Tipset
Har du aldrig gjort en budget för företaget är ett bra första steg att göra ett provbokslut ett par månader innan räkenskapsårets slut. Det ger dig grepp om innevarande års kostnader och intäkter och du kan göra en prognos för kommande år utifrån det egna företagets utfall och omvärldens signaler.