Pengar att tjäna för dig som deklarerar i sista minuten

I år ska deklarationen vara inne senast 24.00 den 5 maj. För dig som är ute i sista minuten ger LRF Konsult tips på både nyheter och avdrag du inte ska missa.

– Det finns flera nyheter att hålla koll på för dig som exempelvis har gett bort gåvor, hyrt ut din bostad, gjort investeringar eller använt RUT och ROT avdrag. Nytt är också att sista deklarationsdag är den 5 maj i år eftersom den 2 maj är en klämdag, säger Pär Martinsson, Chefsekonom, på LRF Konsult.
 
Dra av dina gåvor
I år kan en fysisk person få skattereduktion med 25 % av gåvan som lämnats till en godkänd gåvomottagare. Beloppet ska vara ifyllt i din deklaration eftersom gåvomottagarna är skyldiga att lämna kontrolluppgift. För att erhålla skattereduktion ska man ha lämnat minst 2 000 kr i gåvor under 2013, det högsta belopp man kan få skattereduktionen beräknad på är 6 000 kr, dvs maximalt 1 500 kr i skattereduktion.
 
Har du hyrt ut din bostad?
 Vid uthyrning av privatbostad har schablonavdraget höjts från 21 000 kr till 40 000 kr vilket gör det mer lönsamt att hyra ut sin bostad, t ex fritidshuset. Vid uthyrning av småhus får du dessutom dra av 20 procent av hyran, vilket innebär att en hyresinkomst upp till 50 000 kronor blir skattefri.

I år kan du dra av investeringen
Ett nytt så kallat investeraravdrag infördes från och med den 1 december 2013. Det tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november 2013.

– Investeraravdraget innebär att privatpersoner som köper andelar i ett företag av mindre storlek, antingen när det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital, kommenterar Pär Martinsson. Det gäller även tillskott i form av medlems- eller förlagsinsats till en ekonomisk förening samt vid köp av andelar i så kallade lagerbolag.
 
Rot- och Rut
Den preliminära skattereduktionen för husarbete är förtryckt på deklarationen, kontrollera så att dessa belopp är korrekta. Det är vid undertecknadet av deklarationen som man godkänner den förtryckta summan och intygar att den är korrekt.
 
– Tänk på att det går att begära omfördelning av beloppet mellan t ex två makar, förutsatt att båda äger fastigheten, i det fall den ena maken inte betalat så mycket skatt att hela skattereduktionen kan utnyttjas, säger Pär Martinsson.
 
Fördela räntekostnaden smart
För makar med gemensamma lån kan det vara av intresse att se över hur utgiftsräntan fördelas. Räntekostnader på upp till 100 000 kr ger skattereduktion med 30 procent medan räntekostnader däröver enbart ger 21 procent reduktion. Vanligtvis är räntorna fördelade lika mellan makar då båda normalt står som låntagare.

– Den förtryckta fördelningen kan ändras för att få maximal skattereduktion. Här påverkas inte bara ränteutgifternas storlek utan fördelning kan indirekt ha påverkat andra skattereduktioner, exempelvis rot- och rut, investeraravdraget mm, avslutar Pär Martinsson.
 
Frågor och funderingar
Välkommen att kontakta Pär Martinsson, Chefsekonom eller Linda Ternstedt, Chef Kommunikation via kntaktformulären här bredvid.