LRF Konsult och Mellanskog har tecknat samarbetsavtal

Detta följer den avsiktsförklaring som parterna presenterade 7 maj.

För alla skogsägare är det viktigt med en bra rådgivning kring ekonomi, skatter och juridik. Skogsbruk är långsiktigt och inte sällan kommer intäkterna ojämnt fördelade. Samarbetet syftar till att göra det enkelt för de skogsägare som samarbetar med Mellanskog när det gäller just dessa frågor som ett komplement till de tjänster och den skogliga rådgivning som Mellanskog har idag.

Ett flertal olika tjänstepaket kommer att erbjudas de skogsägare som samarbetar med Mellanskog. De olika paketen har utformats för att möta de olika behov och önskemål som identifierats. Samarbetsavtalet innebär att Mellanskog och LRF Konsult arbetar närmare varandra i de kontakter de har med skogsägare.

– Det känns bra att vi har tecknat detta samarbetsavtal, säger Mellanskogs vd    Sture Karlsson. Nu inriktar vi oss på en tydlig paketering av tjänster och skapa ett givande samarbete som gör nytta för alla parter. De olika tjänstepaketen kommer att presenteras och vara i drift efter årsskiftet.

– För oss är Mellanskog en viktig samarbetspartner för att kunna erbjuda skogsägare lättillgängliga specialisttjänster, paketerade så att det passar moderna skogsägare och gör deras vardag lättare och skogsägandet roligare, säger LRF Konsults vd Katarina Hedström Klarin.

Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, vd Skogsägarna Mellanskog ek för, tfn 010-482 80 01
Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult 08-787 53 60