Skogsägarna kan andas ut efter regeringsbeslut

Regeringen har beslutat att återställa reglerna kring momsredovisning för de näringsidkare som redovisar mervärdesskatten årsvis. Därmed undanröjs ett onödigt arbetsmoment för många småföretagare.

- Det är glädjande att politikerna tagit sitt förnuft till fånga och nu faktiskt gör slag i saken att förenkla för småföretagare, säger Urban Rydin, skattespecialist på LRF Konsult.

Även i fortsättningen kommer tidpunkten för att lämna helårsvisa momsdeklarationer att samordnas med tidpunkten för att lämna inkomstdeklarationen. Beslutet kommer beröra företag med allra minst omfattning på sin verksamhet och en omsättning på högst en miljon kronor per år. Hit kan man räkna de allra flesta av Sveriges skogsägare.

- Trots förslaget är det viktigt att som skogsägare löpande sköta sin redovisning och sammanställa inför kommande bokslut och deklaration när året närmar sig sitt slut, poängterar Urban Rydin.

Skatteförfarandelagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2011/2012 innebar att alla enskilda näringsidkare som redovisar moms en gång per år skulle ha lämnat in momsdeklarationen senast den 26 februari och inkomstdeklarationen senast den 2 maj. LRF har ända sedan detta föreslogs arbetat för att momsdeklaration och inkomstdeklaration ska lämnas vid samma tidpunkt. Arbetet har nu gett frukt och regeringen har lämnat förslaget på remiss.

- Förslaget innebär att de allra flesta av landets skogsägare även fortsättningsvis kan göra bokslut, deklaration och momsredovisning samtidigt och därmed minskar det administrativa krånglet. Förslaget innebär också att den som anlitar en redovisningsbyrå behöver betala momsen först när inkomstdeklarationen lämnas. Det kommer förbättra likviditeten för många företagare, avslutar Urban Rydin.