VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Skogsbranden i Västmanland

Det är många som har drabbats och stora värden gått förlorat i det brandhärjade området i Västmanland. För de drabbade har deras livsverk gått förlorat vilket innebär en stor påfrestning.

Utöver de som drabbats direkt av elden är det också många andra som påverkas indirekt. I samband med det uppkommer snabbt frågor om försäkringar och vad ska jag fakturera för mitt arbete till räddningstjänst/försäkringsbolag. Gäller min försäkring vid skogsbranden? Kan man få ersättning för produktionsbortfall vid evakuering? Får jag ersättning om min åker plöjts upp för att hindra branden? Vilket timersättning ska jag fakturera för min tid och maskin?

Våra försäkringsrådgivare ger dig råd
Ofta går det att få ersättning för rådgivningen vid en större skada från försäkringsbolaget, men reglerna och villkoren kan vara snåriga. Här kan LRF Konsults försäkringsspecialister ge råd och stöd. Vi hjälper dig med beräkningar av driftsavbrottsersättningar för dina olika produktionsgrenar samt tar fram beslutsunderlag för skador på byggnader och övrig egendom. Dessutom kan våra specialister biträda dig vid förhandlingar med försäkringsbolaget om det behovet uppstår. Hos oss kan du även få hjälp med administration under hela återuppbyggnaden och genomförandefasen.

Försäkringsspecialisterna gör tillsammans med dig också en genomgång av de alternativ som finns efter en brand. Hur går vi vidare? Det kan vara att bygga en likadan anläggning som den som brann ner, att bygga för ett helt annat alternativ eller använda en viss del av ersättningen till annat ändamål. I ett senare perspektiv kan vi även hjälpa till med de ekonomiska aspekterna, inte minst ur skattesynpunkt.

Till dig som är LRF-medlem
Är du LRF-medlem kan du få hjälp av en försäkringsrådgivare. Första rådgivningstillfället är kostnadsfritt.

Läs mer på www.lrf.se.

LRF Försäkring samarbetar med LRF Konsults försäkringsrådgivare för att du som är medlem i LRF ska få hjälp och stöd om du drabbas av en större skada. Rådgivarna har lång erfarenhet av att hantera stora och komplicerade skadeärenden som till exempel brand. De kan hjälpa dig att göra rätt saker och fatta riktiga beslut mitt i krisen. De kan också förhandla med ditt försäkringsbolag.

Att tänka på för dig som lantbrukare
Spara alla kvitton så att ni kan få ersättning för extrakostnaderna som uppstått.

Skadeanmälan måste ske inom 6 månader enligt www.lansforsakringar.se/bergslagen/. Du som lantbrukare ska lämna in en anmälan till länsstyrelsen inom 10 dagar från det att lantbrukaren är i stånd att göra det. Observera att 10 dagar gäller från det att lantbrukaren är i stånd att anmäla händelsen, det är nödvändigtvis inte från tiden för branden. Lantbrukaren ska höra av sig till länsstyrelsen. Skogsbrand räknas som force majeure.

Detta gör vi på LRF Konsult just nu

LRF Konsult medverkar i den stora mobilisering som sker i samband med branden i nära samverkan med LRF. För att ni ska kunna fokusera på det mest viktiga stoppar vi även vidare åtgårder gällande obetalda räkningar från LRF Konsult inom det drabbade området.

Med anledning av branden förstärker vi bemanningen på Mellanskogsmässan i vår monter 91 för att fler ska få svar på sina frågor. Vi finns även på plats på de skogsinformationsträffar som Mellanskog arrangerar inom några dagar.

Har du frågor eller fundering kring vad som gäller för din verksamhet, kontakta ditt närmaste kontor enligt nedan!

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.