Vad är Lean?

Ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och ett större engagemang bland alla som arbetar i företaget, låter det bra?

LEAN LantbrukDet är ändå bara en handfull av de positiva effekter man får när man börjar fokusera på ständig förbättring samtidigt som man tänker långsiktigt och engagerar hela personalen i förbättringarna. Därigenom får man flera vinnare.

Lean är en företagsfilosofi med ursprung i Toyota. Lean är ett sätt att tänka, att arbeta och att förhålla sig till problem. Idag används LEAN framgångsrikt för att utveckla verksamheten inom bland annat industri, sjukvård och lantbruk. Lean finns till för att skapa mer värde åt kunden, företaget, medarbetaren och samhället. Metoden har utvecklats under många år och grundar sig på långsiktighet, enkelhet och sunt förnuft. En stor del av det vi gör när vi arbetar är slöserier som inte skapar värde för någon. Lean går ut på att lära sig att se och att steg för steg ta bort dessa slöserier genom att jobba smartare.

Lean går inte ut på att arbeta snabbare eller att göra stora investeringar. Istället investerar man tid i förbättringsarbete och lösning av problem från grunden för att de inte ska komma tillbaka. Lösningarna ska t ex bestå av bättre arbetssätt som alla i företaget tagit fram gemensamt, rutiner som från början hindrar att man gör fel,” det ska vara lätt att göra rätt”. På sikt förbättras lönsamheten.

Whiteboardtavlor, post-it-lappar, fasta rutiner och ordning och reda är något som man ofta förknippar med företag som arbetar enligt Lean. Men det är inte städningen och tavlorna som är poängen, det som verkligen är Lean är de tankesätt och principer som ligger till grund för företagsfilosofin. För att åstadkomma en varaktig förändring behöver man träna under en längre tid. Därför löper LEAN Lantbruk-projektet i 18 månader för varje företag som deltar.

Lean-coacher för lantbruket

Sedan 2010 arbetar många av lantbrukets organisationer, bland annat LRF konsult, tillsammans för att utveckla Lean Lantbruk-konceptet. I dagsläget är det 107 företag inom den gröna näringen som påbörjat sin 18 månaders resa.

- Det är en stor förmån att få jobba som ”Lean-coach” i det här projektet och se det positiva resultat man uppnår i de flesta företag. En studie av högskolan i Halmstad visar att 29 av 30 företag såg tydlig nytta med att jobba med Lean” säger Liza Hogen som arbetar på LRF Konsult som Lean coach.

Ett praktiskt exempel

En mjölkgård hade bekymmer med djurhälsan och därmed hög veterinär och medicinkostnad i besättningen. Veterinären hade skrivit tydliga anvisningar hur man skulle behandla djuren.

7 stycken i personalen arbetade med djuren och alla gjorde sin egen tolkning av veterinärens anvisningar, vilket gjorde att man inte fick den förbättring man hoppats på.

Vad lean gjorde var att man satte sig tillsammans och gjorde en gemensam tolkning av veterinärens anvisningar som alla levde upp till. Efter ca 6 månader hade kostnaden sjunkit med 50 000 kronor.

Har du frågor om lean coaching eller vill veta mer om Lean lantbruk kan du gå in på hemsidan och läsa mer, www.leanlantbruk.se eller kontakta liza.hogen@lrfkonsult.se.