Byggbranschens lönsamhetsutveckling

Byggbranschen redovisade en lönsamhet på 25,5 procent under 2017, motsvarande en ökning på 0,7 procentenheter från föregående år.

Lönsamhetssiffror ByggDetta efter en nedgång under 2016 då lönsamheten sjönk med 1,4 procentenheter till 24,8 procent. Trots ökad lönsamhet minskade intäkterna under 2017, och lönsamhetsförbättringen förklaras främst av en minskning i kostnad sålda varor. Bruttoresultatet ökade med 0,5 procentenheter.

Andelen totala kostnader förblev i princip oförändrade under året, med en ökning för andelen lokalkostnader på 0,2 procentenheter och en minskning av andelen personalkostnader på 0,3 procentenheter.

Nettoinvesteringarna som ger ett mått på branschens sysselsättning är kvar på 2016 års nivå med 8,5 procent av omsättningen efter att ha ökat i två år efter 2014.

Kommentar till lönsamhetsutvecklingen inom byggbranschen

Lönsamheten för småföretagen i byggbranschen minskade under 2016, vilket delvis kan förklaras av en sänkning av ROT-avdraget i början av året. Under 2017 återhämtade sig branschen något, men den genomsnittliga lönsamheten ligger fortfarande under rekordnivån 2015, året före nedtrappningen av ROT-avdraget. Byggföretagen har gynnats av den rådande högkonjunkturen och de låga räntenivåerna. Under 2018 förväntas bostadsbyggandet minska,* vilket i kombination med möjliga räntehöjningar kan komma att förändra förutsättningarna för småföretagen i branschen under 2018 och framåt.

* Byggkonjunkturen, Sveriges Byggindustrier 

 

Diagram Lönsamhet Bygg

 

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Anders Björkman, Affärsrådgivare Tfn: 023-939 29 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Ta tempen på ditt företag och öka lönsamheten

Vill du öka din lönsamhet och få koll på var ditt företag står idag? Låt våra rådgivare göra Företagarkollen!

Boka Företagarkollen»