Konsultbranschens lönsamhetsutveckling

Konsultbranschens lönsamhet var den högsta av alla branscher, på 26,3 procent.

Lönsamhetssiffror KonsultDetta innebär en ökning med 1,2 procentenheter och branschen är tillbaka på samma lönsamhetsnivåer som under 2012–2013. 2014 såg branschen en nedgång i lönsamhet, men annars har lönsamheten konstant legat över 25 procent. 

Trots att personalkostnaderna, mätt som andel av omsättningen, steg till 41,3 procent under 2017 har lönsamheten ändå ökat till en rekordnivå. Detta kan förklaras av att de totala kostnadernas andel av omsättningen är rekordlåg, 58,8 procent, jämfört med 61,0 procent under 2014. Den genomsnittliga intäkten i konsultbranschen har stigit jämfört med tidigare år, vilket i kombination med lägre kostnader kan förklara den ökning i lönsamhet som skett.

Kommentar till lönsamhetsutvecklingen inom konsultbranschen

Konsultbranschen är en heterogen bransch och innefattar många olika typer av småföretag,vars lönsamhet i sig påverkas av olika branscher. Den digitala omställningen leder till stor efterfrågan på exempelvis konsulter inom IT och digitalisering, men även arkitekter har haft en mycket god arbetsmarknad de senaste åren. Typen av konsulttjänster som erbjuds står också under konstant förändring, till exempel märks nu så kallade ”influencers” bland konsultföretagen, det vill säga personer som i offentligenheten och i sociala medier givet sin position kan influera andra människor. Antalet influencers är dock än så länge för litet för att bryta ut som en egen bransch.

Både behovet och utbudet av konsulter bestäms utifrån en rad olika faktorer, innefattande allt från hur en enskild bransch utvecklas till konjunkturcykler och hur samhället förändras i stort. En högkonjunktur kan innebära en tillfälligt god marknad för konsultföretag inom rekrytering eller arkitektur, medan en långsiktig utveckling som går mot ett mer teknikbaserat samhälle ger en ökad efterfrågan på konsultföretag specialiserade inom exempelvis IT– och datatjänster. Samtidigt kan en utmanad kultursektor leda till att fler kulturarbetare väljer att starta eget. Denna variation och föränderlighet som formar konsultbranschen kan ge en förklaring till den volatilitet som präglat branschens lönsamhet under mätperioden. 

 

Diagram Lönsamhet Konsult

 

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Anders Björkman, Affärsrådgivare Tfn: 023-939 29 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Ta tempen på ditt företag och öka lönsamheten

Vill du öka din lönsamhet och få koll på var ditt företag står idag? Låt våra rådgivare göra Företagarkollen!

Boka Företagarkollen»