Lönsamhetsbarometern 2014-1

Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag.

- Högst lönsamhet i södra Sverige, lägst i Mellansverige
- Fortsatt högre lönsamhet på landsbygden än i storstaden
- Fastighetsbranschen mest lönsam, Handeln kämpar med lägst marginaler

Den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar att lönsamheten bland svenska småföretag successivt har minskat sedan 2008. Rapporten är unik i att baseras på verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Under fjolåret hade småföretagen i Fastighetsbranschen liksom Industri och Tillverkning högst lönsamhet, samtidigt som handel samt Nöje, Kultur och Media brottades med lägst marginaler. Företag i södra Sverige är mest lönsamma och företag i Mellansverige kämpar med högst kostnader.

Rapporten visar att landets småföretag har uppvisat sjunkande lönsamhet under de senaste sex åren. Sedan finanskrisens utbrott år 2008 har lönsamheten successivt minskat med cirka 3 procentenheter (från 17,5 till 14,4 procent). Intäkterna har legat på en konstant nivå under perioden samtidigt som de totala kostnaderna stigit med cirka 6 procentenheter mellan 2008 och 2013 (från 44,0  till 49,9 procent).

– Den sjunkande lönsamheten är kostnadsdriven och det är främst personalkostnaderna som har ökat, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult. Vidare har exempelvis ökade lokal- och marknadsföringskostnader ytterligare haft en negativ inverkan på lönsamheten, om än i betydligt mindre utsträckning jämfört med personalkostnaderna.

Stora skillnader mellan olika branscher och regioner
I rapporten syns stora skillnader mellan olika branscher. Mest lönsamma under 2013 var småföretagen i Fastighetsbranschen (34,2 procent), följt av Industri & Tillverkning (22,1 procent). Tuffare hade både Handeln (4,3 procent) samt Nöje, Kultur & Media (8,4 procent), som båda brottas med små marginaler.

– Den vikande lönsamheten inom Handel, Nöje och Media de senaste sex åren beror på kraftigt sjunkande intäkter. Det beror på dels ökad konkurrens från köpcentrum och större butikskedjor. Dessutom har internet och e-handel medfört nya säljkanalerna för dessa branscher. Detta gör att inträdesbarriärerna är lägre samtidigt som tidigare affärsmodeller utmanas, säger Pär Martinsson.

Företagen i de södra delarna av landet visade sig mest lönsamma under fjolåret (16,4 procent), följt av Norrland (15,3 procent) samt Mellansverige (14,7 procent). Rapporten visar även att företagare på landsbygden konsekvent haft bättre lönsamhet än företagare i storstäderna de senaste sex åren. Värt att notera är dock att lönsamheten för landsbygdsföretagen har minskat medan trenden för företagare i storstad är positiv.

Positiv tendens för 2014
– Årets första siffror ger en positiv känsla vad gäller försäljningen och vi ser att företagens intäkter ökar. Dock har kostnaderna ökat i samma utsträckning, vilket gör det tydligt att det som småföretagare gäller att ha kontroll på alla delar i verksamheten. Eftersom det är ett valår är det extra intressant att se vad som kommer ske för att göra det lättare och mer gynnsamt att vara småföretagare, avslutar Pär Martinsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult
E-post: par.martinsson@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 12
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult
E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 33

Om du har frågor på lokal nivå ber vi dig använda kontaktforuläret här bredvid.

Att ladda ner
Lönsamhetsbarometern (pfd)
Pressmeddelande (pdf)

 

Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer
96 procent av Sveriges företag har färre än 10 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins utveckling. Detta är den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – en rapport om utvecklingen bland Sveriges småföretag. Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut för drygt 40 000 småföretag med 0-15 anställda och analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp från år 2008 till 2013.

Företag från följande elva branscher har analyserats: Handel, Service & Tjänster, Bygg, Hotell & Restaurang, Fastighet, Transport & Logistik, Konsultverksamhet, Vård & Omsorg, Industri & Tillverkning, Nöje, Kultur & Media samt El & Energi.  
Resultatet redovisas för tre olika regioner: norra, södra och mellersta Sverige.
Storstad är i rapporten definierat som fler än 100 000 invånare och landsbygd färre än 50 000 invånare.

Om Nyckeltalen
I LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har följande nyckeltal analyserats:
•    Intäkter
•    Resultat före avskrivningar (lönsamhet)
•    Totala kostnader (totala kostnader utöver materialkostnad)
•    Personalkostnader
•    Marknadsföringskostnader
•    Räntekostnader
•    IT-kostnader

Samtliga siffror förutom intäkter redovisas som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver.

Kontakta oss