Ökad lönsamhet för småföretagen i Stockholm och norra Norrland

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar på en stabil lönsamhet över landet och en kraftigt ökad lönsamhet för småföretagen i Stockholmsregionen och norra Norrland. Högst lönsamhet ser småföretagen i Gästrikland & Hälsingland ut att uppnå.

Småföretagen i flera regioner går mot ett betydligt starkare 2016 jämfört med föregående år. Starkast utveckling har regionen Västerbotten & Norrbotten, där företagens lönsamhet ser ut att öka med hela 3,4 procentenheter jämfört med 2015.

Småföretagen i Stockholm går mot en förbättrad lönsamhet med 3,1 procentenheter till 12,4 procent av intäkterna, vilket i så fall skulle vara den högsta nivån sedan LRF Konsult började mäta lönsamheten bland Sveriges småföretagare. Stockholmsregionen, som visade lägst lönsamhet i landet föregående år, ser i och med den starka förbättringen ut att lämna över jumboplatsen till Ångermanland & Medelpad, vars lönsamhet spås stanna på 11,8 procent.

- Den goda konjunkturen och det faktum att det i Stockholm finns många tjänsteföretag ser ut att lyfta lönsamheten i regionen. Tjänstesektorn hade en stark tillväxt under 2015 och början av 2016 och det återspeglas här. Den positiva lönsamhetsutvecklingen i norra Norrland kan bl a kopplas till ökad digitalisering. Genom digitaliseringen öppnas nya säljkanaler upp för små företag och som företagare är du inte längre begränsad till ditt geografiska närområde, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult.

- Generellt ser vi att framgångsrika företagare använder moderna hjälpmedel för jobba effektivt. Digitala tjänster och verktyg gör att det administrativa arbetet förenklas och effektiviseras. Genom att få siffror och rapporter i realtid kan man få en bättre överblick över hur företaget går, bättre prognoser och möjlighet att ta rätt beslut för ökad tillväxt, fortsätter Katarina.

Småföretagen i regionen Gästrikland & Hälsingland ser, med en prognos på 22,8 procent, ut att bli den region som uppvisar den högsta genomsnittliga lönsamheten under 2016. Följt av småföretagen i Småland & Öland där en förväntad lönsamhetsförbättring på 1,8 procentenheter ger en genomsnittlig lönsamhet i regionen på 20,4 procent.

Lönsamheten skiljer sig fortsatt kraftigt mellan regionerna, och mellan grannregionerna Gästrikland & Hälsingland och Ångermanland & Medelpad som uppvisar starkast respektive svagast lönsamhet i landet, antyder prognosen att det kommer skilja sig över 10 procentenheter i genomsnittlig lönsamhet. Samtidigt spås skillnaden mellan regionerna med högst och lägst lönsamhet minska jämfört med 2015, då det var närmare 15 procentenheter mellan toppen och botten.

- Med de strukturella förändringar vi ser just nu när storföretag skär ner på flera orter blir småföretagarna allt viktigare för både samhällsekonomin och sysselsättningen. Även om lönsamheten är stabil ser vi en press på intäkterna och det är viktigt med fokus på småföretagarnas villkor. Regeringens förslag om minskad arbetsgivaravgift för företag som anställer sin första medarbetare är ett bra exempel som hjälper småföretagen i rätt riktning. Samtidigt föreslås ett nytt system för rapportering av utbetalningar av lön, vilket kommer att öka administrativa kostnader för alla företag, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult.

Nedan listar vi tre ytterligare saker att hålla ögonen på för småföretagarna framöver

  1. Administrativa kostnader. Trots samhällets digitalisering har de administrativa kostnaderna bland svenska småföretag inte minskat avsevärt de senaste åren, prognosen visar istället en liten ökning. Här finns för många småföretag möjligheten att pressa kostnaderna ytterligare genom digitalisering.
  2. Nya rapporteringsregler. Enligt förslag från regeringen kommer ett nytt system för rapportering av löneutbetalningar att stegvis införas från och med 1 juli 2018. Förslaget kommer att leda till merarbete och ökade kostnader för alla företag med anställda. Trots att det ligger nästan två år fram i tiden kan det vara en god idé att påbörja anpassningen till det nya systemet.
  3. Första medarbetare. Enmansföretag som anställer sin första medarbetare får under de första tolv månaderna en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten. Det innebär att bara ålderspensionsavgift ska betalas. Nedsättningen är tillfällig och gäller till utgången av 2021. Enmansföretagare som går i expansionstankar bör se över vad detta innebär för deras kalkyler.

Ladda ner hela rapporten

Lönsamhetsbarometern - höst 2016>>

 

Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Detta är den sjunde upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – en rapport som följer utvecklingen bland Sveriges småföretag. Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut från 3 131 företag från en databas om drygt 40 000 småföretag med 0-15 anställda och analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp för helåret 2015 och första halvåret 2016. Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen.