Servicebranschens lönsamhet

Servicebranschen hade en lönsamhet på 23,6 procent under 2017. Det var en ökning med 0,2 procentenheter från föregående år och den högsta lönsamheten under mätperioden.

Lönsamhetssiffror TransportSett över hela perioden har lönsamheten ökat avsevärt, med 4,7 procentenheter. Det senaste årets positiva lönsamhetsutveckling bottnar främst i en gynnsam utveckling på intäktssidan. Intäkterna för småföretagen inom servicenäringen ökade med 1 procent jämfört med föregående år.

Mellan 2012 och fram till 2017 har bruttoresultatet för småföretagen inom servicenäringen förbättrats med 5,2 procentenheter och under 2017 skedde en svag förbättring för bruttoresultatet med 0,2 procentenheter. De totala kostnaderna i branschen har stigit marginellt under 2017 med 0,12 procentenheter. Samtidigt har intäkterna också ökat, och därmed har lönsamheten både upprätthållits och ökat något.

Kommentar till lönsamhetsutvecklingen inom Servicebranschen

Lönsamheten för svenska småföretag inom servicenäringen ökar. Sett över en längre period är ökningen avsevärd. Sannolikt har den rådande högkonjunkturen medfört en större benägenhet bland svenska konsumenter att köpa tjänster inom till exempel skönhet och hårvård, flytt och städ. 2017 var ett rekordår för användningen av RUT avdrag *, vilket indikerar att anlitandet av hushållsrelaterade tjänster har ökat under 2017, en möjlig påverkan på småföretagens lönsamhet. Intressant blir att följa utvecklingen i samband med en eventuell avmattning i ekonomin och analysera i vilken utsträckning en bättre marknad för serviceföretag är avhängig av en allmänt god konjunktur och i vilken utsträckning det beror på en beteendeförändring bland konsumenterna mot ett samhälle där svenskarna i större utsträckning köper tjänster privat.

* Skatteverket, Statistik rut-avdrag 2017

Diagram Transport

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Anders Björkman, Affärsrådgivare Tfn: 023-939 29 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Ladda ner hela rapporten (pdf)
Småföretagens lönsamhet - rapport 

Ta tempen på ditt företag och öka lönsamheten

Vill du öka din lönsamhet och få koll på var ditt företag står idag? Låt våra rådgivare göra Företagarkollen!

Boka Företagarkollen»