Ska julhandeln rädda året för småföretagare inom handel?

- År av stigande lönsamhet kan brytas.

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets mindre handelsföretag ökade mellan 2009 och 2013. Prognosen för 2014 pekar emellertid på ett trendbrott där lönsamheten ser ut att plana ut.

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometer och tittar specifikt på ca 200 Handelsföretag med 0-15 anställda, vilket ger en god indikation om utvecklingen inom branschen.

Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst, steg med cirka 8 procent mellan 2009 och 2013 (från 26,4 till 28,6 procent år 2013). Verksamhetsvinst definieras som företagens intjäningsförmåga och kan enkelt uttryckt förklaras som en något mer sofistikerad version av bruttovinsten.

– Det är positivt att se hur verksamhetsvinsten, ett nyckeltal som mäter hur lönsam företagens motor är, ökade under perioden. Detta indikerar en stabilitet i sektorn som ger goda förutsättningar till fortsatt positiv utveckling framöver, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Branschens genomsnittliga intäkt steg mellan 2009 och 2011, men har sedan dess minskat och är nu tillbaka nära 2009 års nivå. Den genomsnittliga intäkten 2009 var 4,7 miljoner kronor, jämfört med 4,8 miljoner kronor 2013. De totala kostnaderna har samtidigt ökat med cirka 10 procent under den analyserade perioden (från 26,6 procent under 2009 till 29,4 procent under 2013). Resultat före avskrivningar sjönk marginellt, från 6,2 procent 2009 till 5,9 procent 2013.

– Det finns en rad möjliga förklaringar till de senaste två årens intäktstapp. Småföretagare inom handeln påverkas stort av större kedjors expansion runt om i landet. Dessutom har den digitala utvecklingen, som gör att vem som helst kan börja sälja varor över internet, pressat priserna inom hela branschen vilket även visar sig i småföretagens bokslut, säger Pär Martinsson.

Genom att analysera månadsdata mellan tredje kvartalet 2013 fram till och med tredje kvartalet 2014, kan LRF Konsult även se trenden under de senaste tolv månaderna. Utvecklingen har under denna tidsperiod varit svagt negativ, med en minskad verksamhetsvinst om nära 2 procent jämfört med helåret 2013.
– Våra senaste siffror visar just att de senaste årens ökande lönsamhet nu verkar mattas av, med en svagt negativ utveckling under de senaste tolv månaderna. Vi tror dock att en ökad konsumtion inför jul kan ha en positiv inverkan och hjälpa till att snygga till siffrorna något, avslutar Pär Martinsson.  

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult eller Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult via formuläret här bredvid.


Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer
96 procent av Sveriges företag har färre än 10 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins utveckling. Denna rapport är ett utdrag ur LRF Konsults Lönsamhetsbarometer– en rapport om utvecklingen bland Sveriges småföretag baserad verkliga siffror för drygt 40 000 småföretag med 0-15 anställda. För Handel har ett urval om ca 200 bolag analyserat, vilket ger en indikation om utvecklingen. Rapporten analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp från år 2009 fram till juni 2014.
Nyckeltalet verksamhetsvinst definieras som företagens intjäningsförmåga och kan enkelt uttryckt förklaras som en något mer sofistikerad version av bruttovinsten.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!