Stabila intäkter för svenska småföretagare – men ökade personalkostnader drar ner lönsamheten

Den fjärde upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar på stabila intäkter men lägre lönsamhet för svenska småföretagare under perioden juli 2014 till juni 2015.

Högre kostnader, främst personalkostnader höll tillbaka lönsamheten under perioden, men i ett längre perspektiv består den positiva trenden med förbättrad lönsamhet bland landets småföretagare. Under den uppmätta perioden var lönsamheten högst i Västergötland & Östergötland.

Lönsamhetsbarometern baseras på verkliga data från 2 200 småföretagare runt om i Sverige, ett representativ urval från LRF Konsults databas innehållande fler än 40 000 företag. Den senaste rapporten visar på stabila intäkter medan de genomsnittliga kostnaderna steg från 46,3 till 49,0 procent av omsättningen. Främst ökade personalkostnaderna från 26,0 till 29,4 procent. Därmed minskade också den genomsnittliga lönsamheten, från 19,3 till 16,4 procent. Den långsiktiga trenden är dock positiv och jämfört med rullande 12-månadersdata ökade lönsamheten med 1,2 procentenheter från 15,2 procent.

- Det är glädjande att se att intäkterna för de svenska småföretagen är stabila. I förra lönsamhetsbarometern såg vi en kraftig lönsamhetsförbättring. Det i sig kan ha lett till ökad tillförsikt och nyanställningar vilket resulterat i de ökade personalkostnaderna. Vi ser även att företagarnas egna löneuttag ökar något. Både nyrekrytering och ett eget löneuttag borgar för att man ser positivt på sitt företags utveckling, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Lönsamheten skiljer sig mellan olika delar av landet, men skillnaderna har aldrig varit så små. Småföretagen i region Västergötland & Östergötland uppvisar högst lönsamhet (20,4 %) under perioden, följt av Uppland (19,4 %) och Gästrikland & Hälsingland (18,7 %). Lägst är lönsamheten i Västerbotten & Norrbotten med 11,8 procent, vilket dock är en förbättring för regionen med 2,2 procentenheter jämfört med samma period föregående 12 månader.

- Marknaden för småföretagare skiljer sig självklart mellan olika regioner, mycket beroende på vilken arbetskraft och vilka branscher som är etablerade. I den nära framtiden är vi dock positivt inställda till utvecklingen för Sveriges småföretagare som helhet. Med stabila intäkter i ryggen finns det stora förutsättningar att kunna räkna hem de investeringar som gjorts i personal under året, avslutar Pär Martinsson.

Småföretagare i Stockholm har tidigare på grund av högt kostnadsläge haft svårt att uppvisa god lönsamhet i jämförelse med landet i övrigt. I den senaste rapporten ligger lönsamheten för småföretagarna i Stockholm på 12,8 procent, en klar förbättring jämfört med tidigare.

Ladda ner Lönsamhetsbarometern - höst 2015>>

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult
par.martinsson@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 12

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult
linda.ternstedt@lrfkonsult.se, telefon: 08-700 20 33

Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer
Detta är den fjärde upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – en rapport om utvecklingen bland Sveriges småföretag. Rapporten följer småföretagarnas lönsamhet över tid. Lönsamhet definieras som resultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen. Hela undersökningen hittar du på www.lrfkonsult.se. Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut som redovisats av ca 2 200 företag som ingår i en databas om drygt 40 000 småföretag med 0-15 anställda och analyserar intäkts- och kostnadsutvecklingen i denna företagsgrupp.

Företag från följande 14 regioner har analyserats: Stockholm, Skåne & Blekinge, Bohuslän & Halland, Småland & Öland, Västergötland & Östergötland, Södermanland & Gotland, Närke & Västmanland, Uppland, Dalarna, Gästrikland & Hälsingland, Jämtland & Härjedalen, Västerbotten & Norrbotten, Ångermanland & Medelpad och Dalsland & Värmland.