Svenska småföretag går mot rekordår 2017

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot ännu ett starkt år 2017.

Enligt prognosen blir 2017 det fjärde året i rad med stärkt lönsamhet för Sveriges småföretag. Byggbranschen går mot den största positiva uppgången efter ett svagare 2016, och servicebranschen redovisar enligt prognosen en lönsamhetsförbättring för femte året i rad.

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har analyserat lönsamhetensutvecklingen bland småföretag inom branscherna bygg, fastighet, handel, konsulttjänster, service samt transport och logistik. I fyra av de sex branscherna ser småföretagen ut att stärka lönsamheten under 2017, vilket också innebär att dessa branscher går mot det bästa året sedan 2012. Undantagen var småföretagen inom handel och fastighet, där lönsamheten ser ut att backa något i år.

Katarina Hedström Klarin- Sveriges småföretagare gör ett mycket starkt 2017. Efter en tydlig nedgång under 2013 har småföretagen återhämtat sig år för år och är nu tillbaka på ungefär samma nivå som 2012. När småföretagen växer och stärker sin lönsamhet skapas jobb och när det går bra för småföretagen går det bra för Sverige, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.

Servicebranschen ser ut att öka lönsamheten något under 2017, men det är framförallt den positiva trenden över hela mätperioden som sticker ut. Branschens lönsamhet har ökat stadigt sedan 2012, och med ett prognostiserat resultat före avskrivningar på 15,1 procent innebär en förbättrad lönsamhet med 2,2 procentenheter under femårsperioden.

En viktig förklaring till branschens stadiga förbättring är att den ofta tillhandahåller tjänster som växer i takt med befolkningen där ett exempel är hår- och kroppsvård. I den högkonjunktur som råder har svenska konsumenter dessutom råd att spendera lite extra pengar på sig själva, något som gynnar många nya småföretagare inom servicebranschen. I högkonjunktur gäller det att ta till vara på de möjligheter som ges för att växa. Ny teknik och digitaliseringen skapar möjligheter både för att nå nya kunder, komma in på nya marknader, effektivisera och utveckla verksamheten. För att dra nytta av ett gynnsamt läge gäller det att ha en tydlig plan för sitt företag, säger Katarina Hedström Klarin.

Nytt för denna rapport är att småföretag inom konsultbranschen ingår i undersökningen. Branschen har haft en positiv utveckling över tidsperioden 2012–2017, med en total lönsamhetsökning på 2,4 procentenheter. Under åren 2015 och 2016 backade branschens lönsamhet något, men enligt prognosen för 2017 ser man ut att vända på trenden med en ökning på 1,2 procentenheter under året.

I två av de sex branscher ser lönsamheten ut att sjunka något under 2017: handel och fastighet. I bägge branscherna är det andra året i rad som lönsamheten backar något, även om det är små förändringar som sker båda åren. Handelsföretagen står inför en stor förändring med den snabbt växande e-handeln, och fastighetsbranschen drabbas förstås av osäkerheten på bostadsmarknaden.

- Nästa år blir ett viktigt år för landets småföretagare. Det är valår och vi hoppas att samtliga partier kommer att presentera hur de ska förbättra småföretagens villkor och fortsatt stimulera nyföretagandet. Småföretagen är en viktig tillväxtmotor i den svenska ekonomin, kanske den viktigaste. Det är angeläget att politiken gör sitt yttersta för att stärka förutsättningar för småföretagen, säger Katarina Hedström Klarin.

Tre tips till Sveriges småföretagare inför årsskiftet

Inför årsskiftet finns det några saker att tänka på som företagare för att avsluta året på ett bra sätt och gå in i det nya året med goda möjligheter.

  1. Förbered för bokslutet genom att skapa en överblick över skattesituationen både privat och för företaget. Se över och komplettera underlagen till deklarationen samt se till att du har alla kontrolluppgifter med mera för att minimera risken för felaktigheter.
  2. Ta ut rätt lön och optimera utdelningen. Ägare som är verksamma i ett aktiebolag kan varje år få beräkna hur stor utdelning som kan tas ut till 20 procent skatt, årets gränsbelopp. För att skapa de bästa förutsättningarna är det därför viktigt att säkerställa att man som företagare har tagit ut rätt lön under året.
    Se mer om hur utdelningen optimeras»
  3. Utnyttja aktuella skatteavdrag. Det går med stormsteg mot jul och det blir aktuellt med julbord och julklappar till anställda och kunder. Vad som är skattepliktigt och vad är skattefritt i julfirandet?
    Läs om vilka avdrag företagare kan utnyttja»

Ladda ner lönsamhetsrapporten

Lönsamhetsbarometern bransch vinter 2017

Klicka på bilden för att ladda ner pdf

För mer information, vänligen kontakta: 

Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig, LRF Konsult genom formuläret här bredvid.

Om Lönsamhetsbarometern

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpande utvecklingen bland drygt 2 200 småföretagare (0–15 anställda) med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. I rapporten ingår bygg-, service- och fastighetsbranschen, handel, konsultföretag samt transport och logistik. Branschernas utveckling har analyserats mellan 2012 och 2016. Dessutom har data mellan Q4 2016 fram till och med Q3 2017 vävts in i analysen, för att kunna urskilja trenden inom respektive bransch under de senaste tolv månaderna. Samtliga siffror presenteras som procent av den totala omsättningen. Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen om inte annat anges.