Transportbranschens lönsamhetsutveckling

Transportbranschen hade en lönsamhet på 24,3 procent under 2017, och har haft en positiv utveckling sedan 2012 med en lönsamhetsökning på 2,5 procentenheter under perioden.

Lönsamhetssiffror TransportTransportbranschen hade en lönsamhet på 24,3 procent under 2017, och har haft en positiv utveckling sedan 2012 med en lönsamhetsökning på 2,5 procentenheter under perioden. Ökningen det senaste året var 0,7 procentenheter. Det har dock inte varit en konstant lönsamhetsutveckling, även om lönsamheten hela tiden förblivit högre än 2012.Mellan 2013 och 2017 har lönsamheten varierat, med ett tapp under 2014 och med den högsta nivån hittills, 25,0 procent, under 2015. 

Minskade personalkostnader

Personalkostnaderna för småföretagen inom transport var 2017, som andel av omsättningen, rekordlåga 28,1 procent, en minskning med hela 1,4 procentenheter jämfört med föregående år. Det är också lägre än genomsnittet för samtliga småföretag i riket, 30,9 procent.

Även kostnaderna för reparationer har minskat sedan 2014 och landade på 2,5 procent för helåret 2017, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Mätperiodens högsta bil- och transportkostnader uppmättes under 2012 och därefter har kostnaderna för denna kategori minskat. 2017 landade bil- och transportkostnadernas andel av omsättningen på 16,8 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 2016. De totala kostnaderna ökade med 0,7 procentenheter under 2017, vilket dock motverkas av att transportbranschen 2017 hade ett bruttoresultat på 74,7 procent, det högsta under hela mätperioden.

Kommentar till lönsamhetsutvecklingen inom Transportbranschen

En påverkansfaktor för lönsamheten inom transportbranschen är drivmedelspriserna, vilka ökade under 2017. Sedan 2014 har priserna för bensin och diesel sjunkit två år i rad för att återigen öka under 2017.* Samtidigt som drivmedelspriserna har minskat har samma utveckling skett i kostnaderna för bil/transport och när drivmedelspriserna återigen klättrade upp på 2014 års nivå skedde även en ökning för bil- och transportkostnaderna. Personalkostnaderna var 2017 på en rekordlåg nivå. Svenska småföretagare inom transportbranschen har under en längre tid känt av konkurrens från utländska åkerier och har själva fått hitta olika lösningar för att fortsätta konkurrera och hålla nere personalkostnaderna. Vi har bland annat sett att fler hyr in chaufförer eller köper tjänster från utländska åkerier.

* SPBI, Utveckling av försäljningspris för bensin, diesel och etanol

Diagram Lönsamhet Transport

 

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Anders Björkman, Affärsrådgivare Tfn: 023-939 29 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Ta tempen på ditt företag och öka lönsamheten

Vill du öka din lönsamhet och få koll på var ditt företag står idag? Låt våra rådgivare göra Företagarkollen!

Boka Företagarkollen»