VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Bonden i tio EU-länder 2018

LRF Konsult har tagit fram rapporten Bonden i EU för att du som svensk lantbrukare ska kunna jämföra och lära dig av kollegor i andra EU-länder.

I rapporten kan du även läsa intervjuer med lantbrukare från de tio länderna Belgien, Finland, Polen, Tyskland, Ungern, Frankrike, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Irland.

I förra rapporten ”Bonden i EU 2005” konstaterades att skillnaden mellan länderna inte var så stor som man först hade trott. Vi ser även i denna rapport att många frågeställningar och problem är de samma hos lantbrukarna i de besökta länderna. Produktionsvillkoren i länder som Belgien och Nederländerna, med intensiva grönsaksodlingar, skiljer sig förstås från villkoren i länder som Polen och Ungern. Ändå är det mer som förenar än skiljer.

Portrait

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk Tfn: 08-700 20 13 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.