Belgien — Storexportör av frysta grönsaker

Belgien kan grovt delas upp i två regioner; dels det fransktalande Vallonien i söder med sitt kuperade landskap och sina koltillgångar, dels det nederländsktalande Flandern i norr som präglas av slättlandskap med mycket jordbruk och tät bebyggelse.

Belgien har de senaste åren satsat hårt på att öka sin export av livsmedel. Sedan mitten av 1960-talet har landet utvecklats till att bli Europas största producent av frysta och konserverade grönsaker. Belgien har i dag 30 procent av världsmarknaden.

2016 bearbetades 971 000 ton grönsaker i de belgiska fabrikerna. Odlingen ökar varje år och omfattade 2016 cirka 41 500 hektar. Den är koncentrerad till sydvästra delen av landet, runt staden Roeselare. En handfull företag producerar enorma mängder djupfrysta grönsaker.

Ersatte linodlingar

Det började på 1950-talet när linodlingen inte längre var lönsam och lantbrukarna började odla grönsaker istället. År 1965 startade tre bröder vid namn Pinguin ett företag som bearbetade grönsakerna. Idag är Pinguin tillsammans med Ardo en av de största spelarna på marknaden.

Blomkål är den största grödan, följd av brysselkål. Grönsaksodlingarna omsätter totalt 80 miljoner euro per år, varav ungefär hälften härrör blomkålsodlingar. 80 procent av produktionen går på export.

Arealen är idag maximalt utnyttjad, vilket har lett till att de belgiska odlarna börjat arrendera åkermark i norra Frankrike, cirka 40 km från odlingscentrat i Roeselare. Odlingarna i Frankrike ligger på mellan 500 och 600 hektar och främst odlas brysselkål. Allt som produceras i Frankrike transporteras till Belgien och bearbetas där.

Livsmedelsjättarna gör idag stora investeringar i frysanläggningar vilket skapar tilltro till framtiden. En stark sektor med starka kunskaper, uppbackade av en stark industri med goda exportmöjligheter, skapar bra möjligheter för branschen framöver.

De tilltagande klimatförändringarna, nya miljökrav från EU, slopade möjligheter att använda växtskydd och problem med herbicider och insekter är områden som hotar branschen.

Ladda ner hela rapporten

Bonden i EU Belgien