Danmark — Oro över generationsväxlingen

Strukturrationaliseringen inom det danska lantbruket fortsätter i hög takt. Från år 2007 har medelarealen gått från 56,5 hektar till dagens 69 hektar.

Antalet företagare som driver lantbruk på heltid har reducerats. Idag finns det 9 768 heltidsjordbruk i Danmark varav 565 ekologiska producenter.

Det finns en oro över hur nästkommande generation ska ha råd att ta över ett danskt lantbruksföretag. I Danmark är arvs- och gåvoskatten kvar och det gör det dyrt att skifta ägare. Den höga beskattningen för säljaren gör att många generationsskiften drar ut på tiden och ses som en stor konkurrensnackdel jämfört med många andra länder i Europa. Det märks en ökad efterfrågan på strategier och rådgivning inför ett generationsskifte eller försäljning.

Yke Kloppenburg, mjölkbonde på Själland, tror att nya finansiärer, utöver banker, kommer att träda in som ägare i danska lantbruksföretag. Ett sätt att klara ett generationsskifte är att större bolag går in som delägare och bildar ett kombinerat ägande mellan familjen och den externa finansiären.

Det finns även en oro över hur man ska få den yngre generationen engagerad och våga satsa på lantbruk. Precis som i Sverige är medelåldern hög hos danska lantbrukare. Det blir allt svårare att hitta personer till förtroendeuppdrag inom lantbruksnäringen.

Jämfört med Jylland upplever lantbrukarna på Själland en stor påverkan från storstadsregionen, Köpenhamn. Det märks bland annat på att arbetskraften är dyrare och att det är svårare att få bygga ut anläggningar till djurproduktion. Lokaler och bostäder är eftertraktade i regionen och djurstall kan enkelt hyras ut till annan verksamhet.

Bonden i EU Danmark