Frankrike — Jordbruksgiganten i EU

Frankrike är en av EU:s jordbruksgiganter. Totalt odlas 18,61 miljoner hektar, jordbruket sysselsätter mer än 761 000 personer och bidrar med tre procent av landets BNP.

De franska lantbrukarna är kända för sin produktion av vin, ost och andra delikatesser och högljudda protester mot EU:s jordbrukspolitik. Inom EU är Frankrike den största producenten av sockerbetor.

Det är svårt att generalisera det franska lantbruket, eftersom det omfattar allt från vinproducenter till stora rationella lantbruksföretag. De stora frågorna som diskuteras inom franskt lantbruk är dock genomgående och handlar om brist på arbeskraft, tuffare miljölagstiftning, nya företagsformer, prisvolatilitet, konsumenternas efterfrågan, tillgång på kapital samt framtiden för djurhållningen.

Konkurrensfördelar för Frankrike som flera av företagarna och rådgivarna vi träffar nämner är bra teknisk utveckling, möjligheten att odla flera olika produkter, starka varumärkesskydd (till exempel champagne och camembert), ett starkt livsmedelsland och att det finns produktivitetsreserver.

Miljölagstiftningen en het potatis

Franska lantbrukare är oroliga över utvecklingen mot en tuffare miljölagstiftning. President Emmanuel Macron vill införa ett förbud mot växtskyddsmedlet glyfosat inom tre år, vilket kan jämföras med EU:s direktiv om en femårig dispens. Miljöregelverket blir allt tuffare och för att erhålla förgröningsstödet i Frankrike krävs sju procent ekologisk fokusareal. German Bach, mjölk- och nötköttsproducent, är bekymrad.

– Franskt lantbruk har tappat konkurrensfördelar till följd av politik, byråkrati och miljölagstiftning. Exempelvis tar det tre år att starta en djurproduktion i Frankrike med alla tillstånd. I Tyskland tar det endast ett halvår.

Bonden i EU Frankrike