Irland — Stor export från grön ö

Irland är ett stort exportland av lantbruksprodukter, 90 procent av all mjölk och 50 procent av allt griskött som produceras går på export.

Klimatet på Irland ger bra möjligheter för både intensiv betesproduktion och spannmålsproduktion. Typiska mjölkgårdar låter djuren gå ute från februari till november. Tack vare fina växtförhållanden behöver korna inte gå långt utanför stallet innan de når fullvuxet gräs.

I dagsläget finns en oro över att Brexit ska leda till försvårade exportmöjligheten till Storbritannien, då de är den i särklass största uppköparen av irländska livsmedelsprodukter.

Uppföljning vägen till framgång

Det är viktigt att se till att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Företaget behöver vara på topp både när det gäller ekonomistyrning, produktion och management. Uppföljning av olika nyckeltal ses som en viktig komponent för ett lönsamt och effektivt företagande. Under högkonjunktur gäller det att bygga upp en buffert för att klara prissänkningar, för en prisnedgång den kommer alltid. Styrkan är att alltid vilja utvecklas och optimera verksamheten.
Det upplevs som allt svårare att få tag i kompetent personal som vill arbeta på Irlands djurgårdar. Irland har gått från 14 procent arbetslöshet under 2008 ner till 6 procent, vilket gör det svårare att hitta folk som vill arbeta på gårdarna.

Bonden i EU Irland