Nederländerna — En av världens största livsmedelsexportörer

Ett litet land som samtidigt är en av världens största livsmedelsexportörer. Men den stora exportmarknadens livsmedelskedjor ställer också krav. Nederländernas lantbrukare har stora utmaningar framför sig när det gäller miljö- och djuromsorg.

Om man bortser från de allra minsta länderna är Nederländerna det mest tätbefolkade landet i Europa samt ett av de mest tätbefolkade länderna i världen med mer än 400 invånare per kvadratkilometer.

Nederländerna har en historia och tradition av handel. Detta präglar starkt lantbruksnäringen. Branschen är helt fokuserad på export och är inställd på att lösa de problem som uppstår på den konkurrensutsatta marknaden. Jämfört med Sverige sneglar de holländska lantbrukarna sällan mot politiker och lagstiftning för att finna stöd, utan de försöker hitta egna vägar. Svenska producenter håller sig till lagstiftningen när det till exempel gäller tillåtna mängder av bekämpningsmedel. De holländska odlarna tvingas producera med nivåer som ligger långt under EU:s gränser som en konsekvens av att de olika livsmedelskedjorna på exportmarknaderna kräver detta. Det här sättet att tänka och producera har inte nått Sverige.

Nederländerna är en av världens största exportörer av livsmedel. År 2016 exporterade landet trädgårds- och lantbruksprodukter för 85 miljarder euro. Men bara 61 miljarder euro var intäkter från produkter som tagits fram i Nederländerna, resterande 24 miljarder euro var reexport. Den viktigaste förklaringen till den höga andelen reexport är Rotterdams hamn som är Europas största och en knutpunkt för godstrafik från och till Europa.

Grannlandet Tyskland är den viktigaste exportmarknaden och ca 25 procent av Nederländernas export går till Tyskland. Det är potatis, grönsaker och frukt (18 %) och prydnadsväxter (12 %), levande djur och kött (12 %) som är den största delen av livsmedelsexporten. Av lantbruksprodukter, som exempelvis konsumtionsägg och levande grisar, går cirka 75 procent av den holländska exporten till Tyskland.

Bonden i EU Nederländerna