Polen — Största potentialen i EU

Med sin stora areal åkermark och många unga lantbrukare har Polen förutsättningar att bli Europas nya kornbod. Om man bara får ordning på produktiviteten.

Det polska jordbruket är en stor och viktig näringsgren i landet. 2015 utgjorde Polens jordbruksmark cirka 46 procent av landets yta. Jordbruksmarken, som är Europas fjärde största, ligger strategiskt till för att producera livsmedel till Europa. 200 miljoner människor bor inom 100 mils avstånd från Polen.

Det stora problemet är produktiviteten, som bara är hälften mot resten av EU. Den låga produktiviteten beror till stor del på att lantbruket fortfarande till stor del består av små brukningsenheter. Men strukturomvandlingen till större och färre enheter går numera med ökad takt.

Antalet sysselsatta i lantbruket har minskat från cirka 2,3 miljoner 2007 till drygt 1,9 miljoner 2016. Antalet företag där minst 50 procent av produktionen konsumeras av brukarna själva (självhushåll) har gått ner från en miljon till drygt 0,5 miljoner mellan åren 2005 och 2010. Rationaliseringen inom lantbruket är därmed ett faktum.

Färre men större gårdar

Inom produktionsgrenarna mjölk, gris, fågel och växtodling pekar statistiken på färre och större gårdar men oförändrad eller ökande totalproduktion. Exempelvis har mjölkleveransen till mejerierna ökat från cirka 8,7 miljoner ton till 11,1 miljoner ton de senaste 10 åren. Samtidigt har antalet mjölkkor minskat från cirka 2,75 miljoner till cirka 2,1 miljoner under perioden 2005 till 2016 medan antalet dikor har ökat med cirka 100 000 kor.

Bonden i EU Polen